Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Suomen on Pron mukaan syytä toimia linjassa muun Euroopan kanssa niin, ettei ilmailualan asemaa perusteettomasti heikennetä ja että paluu normaaliin tapahtuu oikeansuuntaisilla toimenpiteillä.

Ammattiliitto Pro vaatii rokotekattavuuden lisääntyessä Suomelle terveysturvallista rajojen avaamista.

Pienelle, lentoliikenteestä riippuvaiselle kansantaloudellemme on Pron mukaan tärkeää, että lentoliikenteen säätely on tasapuolista ja ottaa huomioon liikenteemme erityispiirteet. Suomen tulee turvata koronatilanteen parantuessa hyvät yhteydet kansainvälisesti ja erityisesti Aasiaan.

Riskiperusteinen lähestymistapa käyttöön

Koronarajoitusten purkamisessa ja paluussa normaaliin voidaan Pron puheenjohtajan Jorma Malisen mukaan noudattaa Euroopan ilmailuviranomaisen riskiperusteista lähestymistapaa. Järjestelyt on suunniteltava sen mukaan, millaisen riskiarvion alueelta matkustaja maahan saapuu.

Suomi ja etenkin Helsinki-Vantaan lentokenttä ovat tärkeä solmukohta Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä.

– Helsinki-Vantaan alueella on aktiivisesti suunniteltu ja kehitetty niin julkisen kuin yrityssektorin työnä terveysturvallisen matkustamisen mahdollistamista. On tärkeää varmistaa, että terveys- ja turvallisuusviranomaisilla on jatkossakin riittävä toimintakyky myös mahdollisesti nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

ILMOITUS

Lentoliikenteen avaaminen tärkeää henkilöstönkin vuoksi

Koronan vuoksi lentokentillä sekä maapalveluissa irtisanotuista ja lomautetuista työntekijöistä monet ovat edelleen lomautettuina tai työttöminä. Työllistyminen on ollut vaikeaa, koska alan töitä ei ole juuri ollut tarjolla.

– Työntekijöiden työehdoista on joustettu monella työpaikalla, jotta on voitu työllistää edes joitakin alan työntekijöitä. Mikäli lentoliikennettä ei saada avattua, olisi tällä suuria vaikutuksia sekä koko Helsinki-Vantaan lentokentän tulevaisuuteen että henkilöstön työllistymiseen.