Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Turvakotien asiakasmäärä laski viime vuonna ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Asukkaiden kokonaismäärä laski vuoteen 2019 verrattuna yhteensä kaksi prosenttia.

Muutokseen vaikutti alaikäisten asiakkaiden väheneminen, sillä lasten määrä laski kuusi prosenttia verrattuna edeltävään vuoteen.

Aikuisten asiakkaiden määrä sen sijaan kasvoi kaksi prosenttia. THL:n mukaan nousu oli kuitenkin vähäisempää kuin aiempina vuosina.

– Viime vuosi oli koronapandemiasta johtuen poikkeuksellinen, ja se vaikutti myös turvakotien asiakkuuksiin. Kun katsotaan pidemmällä aikajänteellä, on asiakasmäärä vuodesta 2015 kasvanut todella merkittävästi, yli 70 prosenttia, kertoo THL:n kehittämispäällikkö Joonas Peltonen tiedotteessa.

Lasten vähäisempi määrä huolettaa

Peltosen mukaan lasten vähäisempi määrä herättää huolta.

– Muun muassa lapsiperheiden on ollut koronaepidemiasta ja sen tuomista rajoituksista johtuen vaikeampi saada apua lähisuhdeväkivaltaan.

ILMOITUS

Viime vuonna turvakodeissa oli yhteensä reilut 5 200 asiakasta. Heistä 56 prosenttia oli aikuisia ja 44 prosenttia lapsia. Asumispäiviä turvakodeissa kertyi yhteensä yli 89 000 vuorokautta.

Aikuisasiakkaista valtaosa oli naisia ja kahdeksan prosenttia miehiä. Lapsista noin puolet oli tyttöjä ja puolet poikia.

Suomessa on yhteensä 29 turvakotia ja niissä 211 perhepaikkaa. Vuodenvaihteessa määrä kasvaa 30 turvakotiin ja 231 perhepaikkaan. THL:n viime vuonna tekemän selvityksen mukaan todellinen perhepaikkojen tarve on noin 300–350.

Turvakodit tarjoavat kriisiapua sekä ympärivuorokautista turvattua asumista ensisijaisesti lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille henkilöille ja perheille. Turvakotipalvelun järjestämisvastuu siirtyi THL:lle vuonna 2015.