Lehtikuva/Irene Stachon

Pienimpiä eläkkeitä korotettava, eläkeläisalennuksia ja etsivää vanhustyötä, puolue esittää.

Senioripassilla teatteriin ja uimahalliin, vanhusten hoitotyön laiminlyömisestä mittavat sakot, hoitoalalle riittävät resurssit, jotta aikaa on myös inhimilliseen kohtaamiseen ja ikäihmiset mukaan itseään koskevaan päätöksentekoon.

Muun muassa näitä asioita vasemmistoliitto vaatii viime perjantaina julkaistussa ohjelmassaan 15 keinoa edistää ikäihmisten hyvinvointia kunnissa .

– Koronakriisi on osunut erityisesti jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin, kuten ikäihmisiin. Koronarajoitusten vuoksi aiheutunut hyvinvointivaje on korjattava, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Rajoitustoimet ovat alentaneet merkittävästi ikäihmisten hyvinvointia ja lisänneet yksinäisyyttä. Siksi vasemmistoliitto vaatii heti valtuustokauden alussa kuntia tekemään suunnitelman koronan aiheuttaman ikäihmisten hyvinvointivajeen korjaamiseksi.

Sanna Marinin hallitus on päättänyt tärkeistä lisäpanostuksista vanhustenhuollon palveluihin muun muassa säätämällä tiukemmasta hoitajamitoituksesta ympärivuorokautisessa hoivassa sekä ohjaamalla lisää resursseja niin kotihoidon kuin omaishoidon kehittämiseen.

ILMOITUS

Vasemmistoliiton mukaan korjaaminen on kuitenkin vasta aluillaan. Suomessa käytetään edelleen vähemmän rahaa vanhuspalveluihin kuin muissa Pohjoismaissa, ja eron Ruotsiin ja Norjaan on arvioitu olevan noin miljardi euroa.

– Suomalainen vanhustenhuolto on kriisissä. Merkittävä määrä vanhuspalveluista tuotetaan edelleen suurten voittoa tavoittelevien yritysten toimesta. Palvelujen ulkoistaminen tulee lopettaa ja huolehtia, että jokainen ikäihminen kohdataan arvokkaasti, Andersson sanoo.

Pienimpiä eläkkeitä korotettava

Suomessa on lähes 200 000 köyhyydessä elävää yli 65-vuotiasta ihmistä. Köyhyydeksi määritellään eläminen alle 1 250 euron bruttotuloilla kuukaudessa.

Eläkeläisköyhyys kohdistuu erityisesti naisiin ja monet eläkkeellä olevat joutuvat turvautumaan leipäjonoihin. Vasemmistoliiton tavoitteena on, että pienimpiä eläkkeitä nostetaan niin, että eläkeläisköyhyys saadaan poistettua.

Anderssonin mukaan varattomuus ei saa aiheuttaa kärsimystä. Kuntien on tehtävä kaikkensa kunnan vastuulla olevin keinoin, jotta eläkeläisköyhyys jää historiaan.

Terveyserot köyhien ja rikkaiden välillä ovat kasvaneet kohtuuttomiksi ja se näkyy myös ikäihmisten kohdalla. Siksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on ajettava alas ja maksamattomien laskujen perintä on lopetettava, puolue vaatii.

Lisäksi tuntuvista eläkeläisalennuksista on huolehdittava esimerkiksi joukkoliikenteessä ja muissa kunnan palveluissa teatterista uimahalleihin. Parhaassa tapauksessa monet kunnan palvelut olisivat maksuttomia, mutta alennusten tulee olla vähintään tuntuvia.

Etsivää vanhustyötä lisättävä

Yksinäisyyden torjumiseen vasemmistoliitto ehdottaa esimerkiksi yhteisöllisten asumisratkaisujen ja kohtaamistilojen kehittämistä, etsivän vanhustyön lisäämistä ja järjestötoiminnan tukemista. Ikäihmisten digitaitoja tulee myös vahvistaa. Toteutuakseen yksinäisyyden vähentäminen tarvitsee toimenpideohjelman kunnissa, jonka toteutumista tulee valvoa.

Andersson muistuttaa, että ikäihmiset eivät ole yhtenäinen ryhmä ja iäkkäät ihmiset elävät erilaisissa elämäntilanteissa. Heidän toimintakykynsä- ja edellytyksensä ja taloudelliset mahdollisuutensa ovat erilaiset ja osa heistä kuuluu erilaisiin vähemmistöihin. Siksi ikäihmisten palvelujen työntekijöitä tulee kouluttaa nykyistä enemmän myös kohtaamaan muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä.

– On korkea aika ottaa ikäihmiset osalliseksi heitä koskevasta päätöksenteosta ja kuulla heitä aidosti. Ikäihmiset eivät ole vain kululaskelmia budjetissa, Andersson painottaa.