Lehtikuva/Kimmo Rauatmaa

Tuotannon verottamiseen perustuvat veromallit vaikuttaisivat ryhmän mielestä kielteisesti investointeihin ja tuotantoon.

Tehokkain tapa toteuttaa erillinen kaivosvero on verottaa kaivostoiminnan voittoja, arvioi kaivostoiminnan eri veromalleja vertaillut tutkimusryhmä.

Tutkimusryhmä vertaili erilaisia kaivosten tuotantoon ja niiden nettotuloon perustuvia veromalleja.

Vertailun perusteella kaivosyhtiöiden voittoja verottavat veromallit mahdollistavat verotuoton keräämisen tehokkaasti vääristämättä yritysten taloudellista toimintaa.

Tuotantoveromallien etuja ovat tutkimusryhmän mukaan tasainen verotuotto ja helpohko toimeenpano sekä haittoja kielteiset kannustevaikutukset investointeihin ja tuotantoon. Nettotuloon kohdistuvien verojen edut ja haitat ovat päinvastaiset.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös kaivosten sähköveroluokan muuttamista ja kuntien asemaa verotuoton saajana. Sähköveroluokan nostaminen kerryttäisi pienehkön verotuoton, mutta samalla se nostaisi sähköä käyttävän teknologian kustannuksia ja heikentäisi kannustetta tuotannon sähköistämiseen. Myöskään kuntien verotusoikeus ei saa tutkijoilta kannatusta.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja KPMG Oy Ab:n tutkimushankkeen tavoitteena oli löytää veroinstrumentti, joka takaisi yhteiskunnalle kohtuullisen tuoton uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämisestä.

Hankkeessa kartoitettiin keskeinen vero-oikeudellinen ja taloustieteellinen kirjallisuus sekä kaivostoimintaa koskeva ympäristösääntely.