Lehtikuva/Markku Ulander

Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon köyhtymisen ja tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Nämä tavoitteet eivät toteudu ilman kuntia, muistuttaa WWF.

– Luontokadon ja ilmastomuutoksen hillitseminen ovat aikamme suuria tehtäviä. Niitä on kunnissa vaikeuttanut aikansa elänyt käsitys talouden ja luonnonsuojelun välisestä ristiriidasta. Kuntapäättäjien on ymmärrettävä, että ympäristön huomioimalla kunta voi edistää sekä talouttaan että asukkaiden hyvinvointia, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Kuntien keskeisiä tehtäviä ovat maankäytön suunnittelu, energiantuotanto ja jakelu, liikenneratkaisut sekä luonnon- ja ympäristönsuojelun edistäminen.

Kunnan ekologisuus on Rohwederin mukaan tärkeä myös yrityksille ja sijoittajille, sillä ympäristövastuullisuus korostuu yhä enemmän yritysten toiminnassa kiristyvän sääntelyn ja markkinoiden paineen takia.

Äänestäjien kannattaa selvittää, onko luonnosta ja ympäristöstä huolehtiminen korkealla ehdokkaan asialistalla.

Sote-uudistus antaa kunnille mahdollisuuden keskittyä ympäristökysymyksiin

Terveyspalvelujen tuottaminen poistuu kuntien vastuulta sote-uudistuksen astuessa voimaan. Tämä antaa WWF:n mukaan päättäjille mahdollisuuden keskittyä ilmasto- ja muihin ympäristökysymyksiin entistä paremmin.

ILMOITUS

Sitran tuoreen selvityksen mukaan jo kaksi kolmasosaa kunnista, eli 206 kuntaa 309:stä, on asettanut ilmastotavoitteen. Jos kunnat saavuttavat tavoitteensa, niiden päästöt puolittuisivat. Luonnon monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden osalta kunnat ovat vasta lähdössä liikkeelle.

– Valtion olisi huolehdittava kuntien resursseista ja käytännön mahdollisuuksista selvitä ilmastoon ja luonnonsuojeluun liittyvästä isosta urakasta. Esimerkiksi muutos hiilineutraaliksi saattaa vaatia isoja rakenteellisia muutoksia. Tällaista osaamista kaikilla kunnilla ei välttämättä ole, Rohweder sanoo.

Hän ehdottaakin kunnille ilmasto- ja luontoneuvolaa.

– Säännöllinen neuvolavisiitti on koetellusti hyvä suomalainen konsepti, jota voisi hyödyntää kuntien luontotyön edistämiseen.

Neuvolatoiminnan ytimessä olisi Rohwederin mukaan valtion toimesta kunnille tarjottava tieto, tuki ja kehityksen seuranta.

– Kunnallista itsehallintoa ja päätäntävaltaa ei loukattaisi. Esimerkiksi Suomen ympäristökeskus voisi kehittää kunnille neuvontapalvelua, jossa kunnan olisi mahdollista käydä vuosittaisia keskusteluja sekä saada tukea, sparrausta ja ideoita.

Samalla kun kunnat tekevät välttämättömiä muutoksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi, myös kuntien vetovoimaisuus ja kuntalaisten hyvinvointi voivat lisääntyä.

– Yhtälössä voittajia ovat kaikki.

Äänestäjien kannattaakin Rohwederin mukaan selvittää, onko luonnosta ja ympäristöstä huolehtiminen korkealla ehdokkaan asialistalla.