PAM

Palvelualoilla paikallista sopimista on paljon, vaikka tiedon saannissa on puutteita. Siksi tarvitaan lisää koulutusta ja luottamusmiehille parempia oikeuksia saada tietoa ja pitää yhteyksiä työntekijöihin.

PAMin tilaustutkimus Paikallinen sopiminen yksityisillä palvelualoilla vahvistaa puheenjohtaja Annika Rönni-Sällisen mukaan sen, että paikallinen sopiminen on varsin yleistä palvelualoilla.

– Monissa yrityksissä paikallinen sopiminen on osa arkipäiväistä asioiden hoitamista yhteistyössä. Korona oli eräänlainen testi ja pääasiassa se meni hyvin. Olennaista on kyky ja halu yhteistyöhön, Rönni-Sällinen sanoo.

Hän toteaa, että toimiva yhteistyö edellyttää sitä, että sopijaosapuolet ovat mahdollisimman tasavertaisia. Toisinaan luottamusmiehet kokevat sanelua ja heistä tuntuu, että työnantajalla on parempi osaaminen ja tietämys. Vain hieman yli puolet luottamusmiehistä piti neuvottelutaitojaan riittävinä. Toisaalta epätietoisuutta kokivat niin työntekijät, luottamusmiehet kuin työnantajan edustajatkin.

Yhteyksiä omiin edustettaviinsa luottamusmiehet pitävät erittäin tärkeitä, sillä ne lisäävät luottamusta omaan toimintaan neuvotteluissa. Lähes puolet luottamusmiehistä kuitenkin toivoo lisää paikallista sopimista työpaikalleen. Sopimisen laajentamista vastustaa harva.

Pääsy yrityksen tietoihin puutteellista

– Esitämme työnantajaliitoillemme, että sovimme aloittavamme yhdessä yritystason kouluttamisen paikalliseen sopimiseen. Näin voimme edistää tasaveroista sopimista, jota me kaikki haluamme. Samalla haluamme selvän kirjauksen siitä, että luottamusmiehet voivat käyttää työnantajan järjestelmiä yhteydenpidossa työntekijöihin, Rönni-Sällinen kertoo.

ILMOITUS

Yhteydenpidon haasteet ovat suuria, kun palvelualoilla työntekijöiden työajat ovat erittäin vaihtelevia ja luottamusmiesten alueet voivat isoissa yrityksissä olla todella isoja.

Tutkimuksessa vain kolmasosa kaikkien sopimusalojen luottamusmiehistä koki, että heillä on pääsy paikallisen sopimisen kannalta olennaiseen yrityskohtaiseen tietoon. Lisäksi tietojen luotettavuutta epäiltiin.

– Se on selvä este sopimisille. Sopijaosapuolten olennaisen tiedon saanti on jatkossa turvattava jokaisessa sopimisen vaiheessa, valmistelusta jälkiseurantaan. Vain siten paikallisesta sopimisesta voi tulla työntekijöitä tyydyttävää, Rönni-Sällinen sanoo.

Tesseissä runsaasti paikallisen sopimisen mahdollisuuksia

Korkeakouluharjoittelija Ronja Väänäsen kokoaman raportin mukaan PAMin suurimmat työehtosopimukset tarjoavat jo nyt paikallisen sopimisen mahdollisuuksia alun toista sataa lauseketta.

Tutkimus kertoo, että myös yritykset vastustavat toisinaan paikallista sopimista. Osa luottamusmiehistä kertoo halunneensa enemmän paikallista sopimista kuin mihin työnantaja on ollut valmis, ja valtakunnallisissa yrityksissä taas on voitu estää toimipaikkakohtaisten ratkaisujen leviämistä ketjumääräyksillä.

– Toisinaan hiipii mieliin ajatus, että työnantajajärjestöjen mielestä riittävä määrä paikallista sopimista saavutetaan vasta sitten, kun paikallisesti voi sopia yleissitovien työehtosopimusten taulukkopalkkojen alittamisesta. Siihen me emme aio suostua. Tulkoon se selväksi, Rönni-Sällinen sanoo.