Johan Alén

Vasemmistoliiton listaa tuoreessa ohjelmassaan keinoja, joilla kunta voi vahvistaa luonnon monimuotoisuutta.

Jokaisessa kunnassa on otettava käyttöön ekologinen budjetointi, luonnonsuojelun tulee olla osa kaikkea päätöksentekoa ja uusia suojelualueita tulee perustaa lisää, vaatii vasemmistoliitto tänään julkaistussa ohjelmassa luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Ohjelmassa esitellään yhteeensä 50 tapaa, joilla kunnissa voidaan vahvistaa luonnon monimuotoisuutta.

– Luontokadon estämiseksi on toimittava viivyttelemättä. Luontokato ei uhkaa vain luontoa vaan kaikkia meitä ilmastokatastrofin tavoin. Tulevissa kuntavaaleissa on tärkeää valita päättäjät, jotka voivat alkaa tositoimiin luontokadon hidastamiseksi ja estämiseksi, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Luontoa suojellaan pitkälti paikallistasolla

Luontokato ei uhkaa vain luontoa vaan kaikkia meitä ilmastokatastrofin tavoin.

Maapallon biodiversiteetillä kokonaisuutena ja muilla lajeilla on itseisarvo, mutta suojelemalla luontoa suojellaan myös ihmistä. Toimet luonnon suojelemiseksi tapahtuvat pitkälti paikallistasolla ja siksi kunnilla on tärkeä tehtävä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä myös laajemmassa kuvassa.

– Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on ilmastokriisiin verrattavissa oleva uhka. Pitämällä huolta luonnon monimuotoisuudesta torjutaan myös ilmastokriisiä ja huolehditaan ihmisten hyvinvoinnin edellytyksistä, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä.

Rakentamisen lisääntyessä ja infrastruktuurin tiivistyessä luonnon monimuotoisuuden tarpeet eivät saa jäädä muun päätöksenteon jalkoihin, muun muassa olemassa olevista luonnonsuojelualueista huolehtiminen ja uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen ovat näkyviä keinoja. Luonnonsuojelun rahoitusta tulee myös lisätä. Lisäksi kuntien päätöksillä hankinnoista, infrastruktuurista ja jätehuollon järjestämisestä on merkitystä kokonaistilanteen kannalta.

– Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa. Kuntien tulee ottaa käyttöön ekologinen budjetointi, jossa euromääräisen budjetin lisäksi käytössä on budjetti luonnon monimuotoisuudelle, jota ei saa ylittää, alleviivaa Andersson.