Emma Grönqvist

Kansan Uutiset haastatteli Teollisuusliiton varapuheenjohtajaa Turja Lehtosta (KU 7.5.). Lehtonen toteaa, että monet yritykset kiittävät työehtosopimusjärjestelmää. Uusimman Kantar TNS:n maaliskuussa tekemän Yrittäjägallupin mukaan yrittäjien ylivoimaisesti mieluisin tapa sopia yrityksen asioista on työnantajan ja työntekijän tai koko henkilöstön välillä. Vain pieni osa yrittäjistä kannattaa sitä, että yrityksen asioista sovitaan työnantaja- ja työntekijäliittojen kesken. Työntekijöiden mielestä suosituin sopijapuoli on koko henkilökunnan valitsema luottamusvaltuutettu ja seuraavaksi suosituin koko henkilöstö yhdessä. Luottamusvaltuutettu on suositumpi edustaja kuin luottamusmies myös ammattiliittoon kuuluvien työntekijöiden mielestä.

Ihmiset haluavat vaikuttaa omiin asioihinsa ja sopia niistä. Lehtonen kuitenkin toteaa, että Teollisuusliitto ei ”tule tekemään tästä helppoa”. On erikoista, että keskeisen palkansaajajärjestön viesti yrittäjille ja työntekijöille on, että se aikoo olla mahdollisimman hankala. Voisiko tällaisessa asenteessa olla juurisyy siihen, että ammattiliittoon järjestäytyminen on laskussa ja työnantajaliitot tekevät muutoksia työmarkkinastrategioihinsa? Yritysten toiminnan ja yhdessä tehtävän sopimisen vaikeuttaminen ei ole kenenkään edun mukaista. Myös ammattiyhdistysliikkeen olisi syytä vihdoin huomata, että työnantaja ja työntekijät eivät ole toistensa vihollisia.

Suomalaiset yritykset ja työpaikat tarvitsevat lisää sopimisen mahdollisuuksia, jotta ne pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa, kasvavat ja voivat työllistää. Sopimisessa haetaan yhteisiä ratkaisuja, joilla yritys voi palvella asiakkaitaan nopeasti ja laadukkaasti. Työmarkkinat muuttuvat nyt sisältäpäin, mitä Metsäteollisuus ry:n ja Teknologiateollisuus ry:n strategiamuutokset osoittavat. Tukeeko ay-liike välttämättömiä uudistuksia, jotta Suomi voi menestyä, vai jatkaako se jarruttamista? Muutos ei pysähdy. Ammattiliittojen kannattaisi vastakkainasettelun sijasta panna kaikki peliin työllisyyden puolesta.

Janne Makkula
työmarkkinajohtaja
Suomen Yrittäjät