Jarmo Lintunen

1990-luvulla raskaasti velkaantunut Suomi maksoi velkojaan pois 76 miljardilla markalla kolmessa vuodessa, kertoi KU 22.5.2001. Korkoihin upposi vuosittain 20–30 miljardia markkaa. Velkaa oli yli 340 miljardia.

Hallituspuolueet olivat velanhoidon päälinjasta samaa mieltä. Nousukauden aikana velkaa on lyhennettävä reippaasti, koska huonommat ajat koittavat väistämättä ja silloin valtiolla on oltava mahdollisuus lisätä uudelleen velkataakkaansa.

Lisäksi yli 20 miljardin markan korkomenot ovat uskomattoman raskas taakka maksettavaksi kansainvälisille sijoittajille vuodesta toiseen.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes puolusti reipasta velanmaksutahtia, mutta ei mihin mittaan hyvänsä:

– Velkaa ei mielestäni kokonaan tarvitse maksaa pois tällä hetkellä työssä olevan sukupolven taskuista. Meidän pitää kantaa vastuuta myös siitä, minkälaisen yhteiskunnan jätämme tuleville sukupolville.