Yleinen työttömyyskassa YTK käynnisti viime viikolla kampanjan viestillä ”Tämäkin vätys tässä”. Kampanjan tarkoituksena on vähentää stigmaa työttömyyden ympäriltä, ja se haastaa näkyviä vaikuttajia puhumaan työelämän ja työn murroksesta erityisesti sosiaalisessa mediassa. Vastaavankaltainen brändikampanja nähtiin myös vuonna 2020 kun YTK toteutti ”Eihän sitä koskaan tiedä” -kampanjan tietoisuuden kasvattamiseksi työttömyyskassojen tarpeesta. Aihe on tärkeä, mutta jättää olennaisia aspekteja sivuun.

Työttömyyskassat ovat keskinäisen vastuun perusteella toimivia yhteisöjä, joiden jäseninä on joko palkkatyöntekijöitä tai yrittäjiä. Työttömyyskassan tarkoituksena on toisin sanoen toteuttaa työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja siihen liittyvien ylläpitokorvausten järjestäminen jäsenilleen. Historiallisesti työttömyyskassat ovat olleet ammattiliittojen järjestämiä palveluja, ja tätä kautta yhteydessä järjestäytyneeseen työvoimaan.

YTK eroaa ammattiliittojen yhteydessä toimivista työttömyyskassoista poliittisesti. Kassasta selviää pikaisella Google-haulla, että Loimaalainen entinen tekstiili- ja nahka-alan yrittäjä Juho Paloheimo toimi YTK:n johtajana perustamisesta vuoteen 2005 asti. Myöhemmin muun muassa kokoomuksen puoluevaltuuston varavaltuutettuna toimineen Paloheimon kerrotaan selittäneen kassan perustamista ammattiyhdistysliikkeen vastaisena toimena. Taustalla oleva ajatus vaikuttaisi siis olevan työntekijöiden saaminen pois liitoista ja siten joukkovoiman murentaminen. Tällaisesta kehityksestä voi olla montaa mieltä. Yleisölle olisi reilua kuitenkin avata toiminnan taustalla oleva ideologia.

Ammattiliittojen vastaisen agendan lisäksi YTK:n kampanjassa erikoista on työttömyyden normalisointi siinä mielessä, että työttömyys ei muka olisi suurelle osalle ihmisistä poikkeustila ja kriisi. Työttömyys ei synny tyhjiössä, vaan monien eri asioiden seurauksena. Samalla kampanja tuntuu unohtavan, että myös työnantajien tulee kantaa yhteiskuntavastuunsa. Työttömyys on tärkeä aihe – ja yhtä tärkeää on järjestäytyä. Fiksuinta onkin hankkia sekä kassan jäsenyys että liiton suoja saman katon alta. Työläisten edunvalvonta on liittojen nimenomainen tehtävä.

Liity siis liittoon, nuori, ja valitse työttömyyskassasi sieltä.