Lehtikuva/Markku Ulander

Liikenteen verotulot vähenevät voimakkaasti sähköistymisen myötä.

Liikenteen verotusta selvittänyt työryhmä esittää polttoaineveron korottamista ja samaan aikaan ajoneuvoveron perusveron alentamista. Ajoneuvoveron päästöohjaus lievenisi, mutta kokonaisuudessaan verotuksen kautta toteuttava päästöohjaus kasvaisi polttoaineveron veronkorotuksen takia, työryhmä arvioi.

Päästöt vähenisivät, koska polttoainevero vaikuttaa ajoneuvoveroa enemmän kuluttajien polttoaineen kulutusta koskeviin päätöksiin ja käyttäytymisvaikutukset kohdentuvat niihin autoilijoihin, joiden päästövähennyspotentiaali on suurin, työryhmän raportissa todetaan.

Polttoainevero on kuuma peruna ja osasta hallituspuolueita sen korottaminen tyrmättiin pikavauhdilla.

Keskusta ilmoitti valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) suulla, että ”polttoaineveroihin ei tule lisäkorotuksia tämän hallituskauden aikana”.

Tulevaisuuden oikeudenmukaisen veromallin kehittämiseksi aloitetaan kokeilun valmistelu, keskusta kertoi twiitillä, jota puolueen edustajat jakoivat.

ILMOITUS

Keskustalaisten tavoin liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) painotti, että tänään julkaistu raportti on työryhmän ehdotus, ei hallituksen esitys.

– Hallitus ei ole korottamassa polttoaineveroa. Tavoitteenamme ei ole rajoittaa autoilua vaan päästöjä.

Kymäläisen mukaan lähtökohtana on se, että ihmisille ja yrityksille luodaan kannusteita ohjata liikkumistaan kestävämpään suuntaan.

– Tähän ei päästä yhden keinon avulla, vaan tarvitsemme monipuolista keinovalikoimaa. Ennusteen mukaan jopa kolme neljäsosaa liikenteen päästövähennystavoitteesta saavutetaan jo nyt käytössä olevilla toimilla, joten enää tarvitaan viimeinen ponnistus.

Liikenteen verotulot uhkaavat laskevat voimakkaasti

Työryhmä arvioi, että nykyisillä verotasoilla liikenteen verotulot olisivat vuonna 2030 nimellisesti noin 1,1 miljardia euroa alempana kuin vuonna 2019. Se tarkoittaisi reaalisesti noin 1,7 miljardin euron vähenemää. Nykyisellä hiilidioksidipäästöihin perustuvalla verotuksella verotuottojen alenemaa voidaan korvata melko rajallisesti.

– Liikenteen verotuottojen alenema pitkällä aikavälillä on merkittävä valtiontalouden näkökulmasta. Tarvitsemme yhteiskunnallista keskustelua siitä, miten verotuottojen pudotus katetaan alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ja samalla yritysten kilpailukyky turvaten, Vanhanen sanoi.

Hän piti luontevana, että tulevaisuudessa polttoainelitrojen verottamisesta siirryttäisiin ajettujen kilometrien verottamiseen.