Lehtikuva/Emmi Korhonen

Muusikkojen liitto arvioi, että koronan vaikutukset näkyvät vielä pitkään kulttuurin piirissä.

Muusikkojen liitto vaatii, että freelancerien koronatuki on jaettava viipymättä ja tasapuolisesti. Liiton liittovaltuusto arvioi maanantaina, että kulttuuri- ja taidealan freelancereille suunniteltu tuki on riittämätön.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus esitti toisessa lisätalousarvioesityksessä noin 65 miljoonan euron tukea kulttuuri- ja taidealan freelancereille koronapandemiasta aiheutuneiden työn ja toimeentulon menetysten johdosta.

– Tuki on määrältään riittämätön, mutta jos se saadaan nopeasti ja oikein kohdennettuna liikkeelle, se voi tuoda merkittävän avun kriisistä pahimmin kärsineille, liitto toteaa julkilausumassaan.

”Kulttuuriala on kärsinyt pahoin koronakriisistä, ja vaikutukset kestävät vielä pitkään”.

Apurahoina

Koronatuki on suunniteltu kanavoitavaksi Taiteen edistämiskeskus Taiken kautta apurahoina. Liittovaltuusto pitää välttämättömänä, että apurahojen myöntämisen ja määrällisen porrastuksen perusteena tulee olla koronakriisistä johtuneet nettomenetykset.

Liitto vaatii, että menetykset on määriteltävä kaikkien hakijoiden kohdalla yhdenmukaisin perustein ottaen huomioon tulojen vähentyminen ja mahdollisesti saadut tuet, apurahat ja etuudet.

ILMOITUS

– Työsuunnitelman edellyttäminen hakijoilta on kriisitilanteessa kohtuutonta, liitto muistuttaa.

Ilman byrokratiaa

Muusikkojen liitto arvioi lisäksi, että jotta tuki saadaan mahdollisimman nopeasti perille, korona-apurahakäsittely tulee toteuttaa hakijoiden ilmoittamien tietojen perusteella automatisoidusti, tarpeetonta byrokratiaa välttäen.

– Kulttuuriala on kärsinyt pahoin koronakriisistä, ja vaikutukset kestävät vielä pitkään, liitto toteaa.

– Kulttuuria täytyy kohdella tasapuolisesti muihin toimialoihin verrattuna, eikä elävän esitystoiminnan aloittamista pidä viivyttää. Ala on valmistautunut turvalliseen esitystoimintaan huolellisesti, ja toiminta on saatava jaloilleen ensi tilassa.