Lehtikuva/Jussi Nukari

Jos aika menee tiukille, maakuntavaaleja voidaan mahdollisesti siirtää kuukaudella tai parilla.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on näillä näkymin saamassa tällä viikolla valmiiksi lausuntonsa hallituksen sote-esityksestä, jossa muun muassa perustetaan hyvinvointialueet Suomeen. Sen pohjalta sosiaali- ja terveysvaliokunta korjaa lakitekstiä ja valmistelee mietinnön, joka menee täysistunnon päätettäväksi.

Perustuslakivaliokunnan edellyttämien korjausten määrästä ja vaativuudesta riippuu, ehtiikö sote-esitys mennä läpi ennen eduskunnan istuntotaukoa eli viimeistään heinäkuun alkupuolella. Se on tavoite, jotta maakuntavaalit voitaisiin järjestää tammikuussa.

Viime kaudella perustuslakivaliokunnan kanta ratkaisi sote-uudistuksen kohtalon. Tällä kertaa esityksessä ei tiettävästi ole niin suuria perustuslaillisia ongelmia, että se niihin kaatuisi. Korjauksia on tulossa, mutta ei todennäköisesti sellaisia, joiden takia esitys pitäisi vielä kertaalleen palauttaa perustuslakivaliokunnan tarkastettavaksi.

Jos aika menee sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kovin tiukille, on myös väläytelty, että maakuntavaaleja voitaisiin siirtää kuukaudella tai parilla ja vastaavasti istuntokautta pidentää pitemmälle heinäkuuhun. Lain voimaantulon ja vaalien välillä täytyy olla kuusi kuukautta valmistautumisaikaa.

Sudenkuopat vältetty

Perustuslakivaliokunnan on täytynyt muodostaa kantansa muun muassa Uudenmaan erillisratkaisuun sekä Länsi-Pohjan kaltaisten jo tehtyjen laajojen ulkoistusten irtisanomisiin ja mitätöinteihin, joista perustuslakiasiantuntijoillakin on ollut erilaisia näkemyksiä.

ILMOITUS

Huolia on ennakkoon liittynyt myös rahoitukseen ja julkisen ja yksityisen palvelutuotannon kumppanuuteen.

Hallitus on pyrkinyt välttämään viime kaudella kaatuneen sote-esityksen perustuslailliset sudenkuopat muun muassa kirjoittamalla lakiin, että hyvinvointialueilla on oltava riittävästi omaa tuotantoa, jotta ne voivat taata asukkailleen riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikissa tilanteissa.

Siksi hyvinvointialue ei saisi hankkia yksityiseltä palveluntuottajalta palveluja, joihin sisältyy julkisen vallan käyttöä sisältäviä palveluja, sosiaalityötä, sosiaalipäivystystä, terveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä ja ensihoitopalveluun kuuluvia järjestämistehtäviä.

Hyvinvointialueen omat yhtiöt rinnastuisivat laissa yksityisiin palveluntuottajiin silloin kun ne tuottavat hyvinvointialueelle palveluja. Tämä on säikähdyttänyt esimerkiksi Pirkanmaalla, jossa sairaanhoitopiiri on siirtänyt muun muassa tekonivel- ja sydänsairaalan toiminnat yhtiöihin.