Jarmo Lintunen

Teknologiateollisuus ry:n ilmoitus jakautua kahteen eri järjestöön on edesvastuutonta. Korona on jo yli vuoden ajan vaikeuttanut yritysten toimintaa. Irtisanomiset ja lomautukset ovat lisääntyneet. Viime vuonna kolmikanta esitti toimivan ratkaisun tukemaan yrityksiä sekä työntekijöitä: muun muassa yhteistoimintaneuvotteluiden käyminen lyhemmässä ajassa ja työttömyysturvan karenssien määräaikainen poistaminen. Näillä toimilla tuettiin yhteiskuntaa ja kannettiin vastuuta yhdessä. Koronatilanne jatkuu edelleen, ja tilanne on haastava. Emme tarvitse lisää hankaluuksia.

Kolmekantaisella sopimisella on pitkä historia alkaen tammikuun kihlauksesta yli 80 vuotta sitten. Ammattiyhdistysliike hyväksyttiin virallisesti neuvottelukumppaniksi. Tästä alkoi yhteistyö elinkeinoelämän sekä maamme hallituksen kanssa. Tällä yhteistyöllä on tehty lukuisia eri alojen työehtosopimuksia, joilla on turvattu säälliset työolot sekä kaikki työelämän pelisäännöt helpottamaan arkea työelämässä. Paikallisesti on vielä yhteistyössä luottamusmiesten sekä henkilöstöpäällikköjen kanssa pystytty sopimaan vieläkin paremmin kuin työehtosopimukset tarjoavat.

Työehtosopimuksilla on pystytty turvaamaan eri aloille sopivimmat työehdot. Maassamme on yleissitovat työehtosopimukset, mikä tarkoittaa, että kaikille työntekijöille turvataan työehdot – myös järjestäytymättömille.

Teknologiateollisuuden ilmoitus jakautua kahteen eri järjestöön on edesvastuutonta. Toisessa olisivat järjestäytyneet työnantajat ja toisessa ne työnantajat, jotka eivät halua noudattaa työehtosopimuksia eli järjestäytymättömät työnantajat. Ei voi hyväksyä, että jäsenemme ovat eriarvoisessa asemassa keskenään. Toki edelleen ammattiliitot puolustavat jäseniään muun muassa lakien avulla, mitä varmaan tullaan tarvitsemaan, kun osalla työpaikoista siirrytään noudattamaan vain työlainsäädäntöä.

Teknologiateollisuudessa ensimmäiset työehtosopimuskaudet loppuvat syyskuussa. Tämä aiheuttaa vallitsevassa tilanteessa epävakautta työmarkkinoille. Sitä ei nyt koronan heikentämässä taloudessa tarvittaisi.

Haluavatko Teknologiateollisuus sekä Metsäteollisuus ry todella palata ajassa yli 80 vuotta taaksepäin ja aloittaa kaiken tyhjästä? Vai keskittyä siihen, että meillä on hyvinvoivia ja tuottavia yrityksiä, joissa on kunnon työehdot ja työrauha?

Nina Päivärinta
Lahti