All Over Press/Ismo Pekkarinen

Miehille ja naisille maksettuja palkkoja alakohtaisesti tarkasteltaessa voidaan arvioida sukupuolen vaikutusta palkkaukseen. Näin laskien ”naisten euro” on 97 senttiä. On siis aloja, joissa miehet saavat hieman suurempaa palkkaa kuin naiset.

Jos vertaillaan miesten ja naisten eri töistä saamia palkkasummia valtakunnan tasolla kokonaisuutena, saadaan ”naisten euroksi” 84 senttiä. Ero johtuu enimmäkseen yleisistä yhteiskunnallisesta ilmiöistä esimerkiksi koulutuksen ja työmarkkinoiden sukupuolittumisesta. Ei siis samasta työstä saaduista palkkaeroista.

Siksi sukupuolten välisen tasa-arvoisen palkkauksen arvioiminen pelkästään tämän ”naisten euron” kokoa tarkastelemalla on harhaanjohtavaa.

Juha Jurvelius
Savonlinna