Lehtikuva/Vesa Moilanen

Työnantajapuoli ajaa käytännössä samoja heikennyksiä kaikille aloille. Se mikä tänään on kaverin pöydässä, on huomenna omassa pöydässä, sanoo Rautatiealan Unioni RAUn puheenjohtaja Tero Palomäki.

Kuljetusalojen ammattiliittojen puheenjohtajat ovat tiivistäneet yhteistyötään. Liittojen tapaamisiin ovat osallistuneet kaikki alan keskeiset ammattiliitot, jotka edustavat kumipyörä- ja raideliikenteen lisäksi ilmailua, merenkulkua ja postin välitystä. Liitot tiedottivat perjantaina, että kyseissä tapaamisissa jaetaan tietoa ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta ja kehitetään yhteistyötä kriisiytyvässä työmarkkinajärjestelmässä.

Kuljetusalalla yhteisiä huolenaiheita riittää. Ammattiliittojen yhteisen tilannekuvan mukaan työnantajapuoli pyrkii koronan varjolla heikentämään työehtoja kaikilla toimialoilla. Vaatimuksia kuvataan kautta linjan ”koviksi”. Työnantajat perustelevat niitä muuttuvalla kilpailukentällä ja vauhdittavat verhotuilla uhkailuilla esimerkiksi ulkoistamisista.

Koronakriisi on johtanut työntekijöiden laajoihin lomautuksiin ja irtisanomisiin. Suomen kansallinen lomautusjärjestelmä antaa sellaisenaan mahdollisuuden yrityksille saavuttaa välittömiä kustannussäästöjä. Lisäksi yrityksiä on tuettu valtion toimesta monella alalla koronakriisistä selviämiseksi.

Kuljetusliittojen mukaan tästä huolimatta yritykset pyrkivät etsimään työehtosopimuksista pitkäaikaisia kustannussäästöjä nopeutetulla tahdilla. Normaaleina aikoina vaikeasti sovittavat ja molempien osapuolien näkökulmia huomioivat ratkaisut pyritään viemään maaliin yksipuolisilla ilmoituksilla koronan varjossa.

Liitot kertovat työnantajien hakeneen niin sanottujen työprosessien muutoksien varjolla säästöjä työehtosopimuksien rajoja koetellen. Esimerkiksi aiemmin työajalla suoritettuja työtehtäviä on siirretty työntekijöiden omalla vapaa-ajalla suoritettaviksi.

ILMOITUS

”Henkistä kuormitusta ja pahoinvointia”

Työantajien ajamat tavoitteet työehtosopimusten heikentämiseksi ovat vahvasti ristiriidassa nykyisten työssäjaksamisongelmien kanssa, liitot väittävät.

Jaksamisongelmat voivat muodostaa turvallisuusriskin, mikäli kriittistä turvallisuustyötä tekevät ihmiset eivät enää palaudu raskaan vuorotyön vaikutuksista ja mikäli työntekoa tehostetaan pelkästään kustannussäästöjä jahdaten.

Raideammattilaiset JHL:n puheenjohtaja Teppo Järnstedt toteaa työnantajien puheiden työssäjaksamisen edistämisestä ovat vahvasti ristiriidassa tekojen kanssa.

– Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tulisi huomioida entistä vahvemmin myös työehtosopimuspöydissä.”

Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY:n pääluottamusmies Katariina Syväys kertoo työntekijöiden kokevan henkistä kuormitusta ja pahoinvointia siitä, että ihmisiä ei yrityksissä kohdella yhdenvertaisesti, mikä korostuu kriisin hoidossa. Lomautuksia ei jaeta tasaisesti ammattiryhmien sisällä.

Paikallista vaaditaan, itse koordinoidaan tiukasti

Työnantajapuoli vaatii julkisuudessa paikallisen sopimisen lisäämistä. Kuljetusliittojen mukaan itse se toimii samalla erittäin koordinoidusti oman neuvottelutoimintansa ohjaamisessa. Tämä herättää kysymyksen siitä, mitä työantajapuoli pyrkii paikallisella sopimisella todellisuudessa saavuttamaan.

Kuljetusalojen monella ammattiliitolla on samoja neuvotteluosapuolia työehtosopimuspöydissä. Koventuneen ilmapiirin johdosta kuljetusalojen ammattiliitot tiivistävät yhteistyötä tukien siten kuljetusalojen neuvottelutoimintaa.

– Tarvitsemme laajempaa yhteistyötä ammattiliittojen keskuudessa työnantajapuolen ajaman pirstaloitumisen sijasta. Työnantajapuoli ajaa käytännössä samoja heikennyksiä kaikille aloille. Se mikä tänään on kaverin pöydässä, on huomenna omassa pöydässä, sanoo Rautatiealan Unioni RAUn puheenjohtaja Tero Palomäki.

Suomen Lentäjäliiton puheenjohtaja Akseli Meskanen sanoo, että Suomen tulee vaalia kuljetusalan työpaikkoja, jossa kilpailukenttä on monella tasolla globaali.

– Samalla Suomen tulee pitää kiinni samoista pelisäännöistä, jotta kuljetusalalle eivät pääse pesiytymään esimerkiksi epätyypilliset työsuhteet ja näennäisyrittäjyys. Ammattiliittojen välinen yhteydenpito on tässä tiedonvaihdon osalta keskiössä, kuten myös yhteistyö viranomaisten kanssa.