All Over Press/Alamy/synel

Kieltenopetus olisi syytä nostaa kuntavaaliteemaksi kautta maan. Erityisesti odottaisin ehdokkailta vastauksia kysymykseen, miten suurempi osa koululaisista saataisiin opiskelemaan ensimmäisenä vieraana kielenään jotain muuta kuin englantia.

Muille kunnille varoittavaksi esimerkiksi käy Vantaa, joka on viime vuosina lisännyt pakkoenglannin opetusta huomattavasti jo päiväkodista lähtien. Vantaalla toimii kymmeniä englannin kielirikasteisia esiopetusryhmiä samalla, kun kotimaisen ruotsin kielikylpyä järjestetään vain kahdessa esiopetuspisteessä ja muut kielet loistavat täysin poissaolollaan.

Kielentutkijat kannustavat kieltenopetuksen varhaistamiseen, sillä aikaisemmassa iässä aloitettu kieli omaksutaan yleensä paremmin. Tällöin puhutaan kuitenkin kielistä monikossa – ja lähinnä sellaisista kielistä, jotka eivät hallitse myös päiväkodin ja koulumaailman ulkopuolella.

Englannin asema on nyky-Suomessa poikkeuksellinen ei-kotimaiseksi kieleksi. Sitä opitaan populaarikulttuurista, viihteestä ja kadunvarsimainoksista. Kun tällaista yhteiskunnassa korkealle arvostettua ja kaikkialla vastaan tulevaa muotikieltä aletaan opettaa koulussa tai päiväkodissakin jo varhaisessa vaiheessa, seuraukset voivat olla haitalliset äidinkielen arvostuksen ja käyttöalan kannalta.

Jos yhä suuremmalle osalle ikäluokasta opetetaan yhä varhaisemmassa iässä yhtä ja samaa vierasta kieltä, tulevaisuudessa kuulemme yhä useampien suomenkielisten lasten ja nuorten käyttävän keskenäänkin englantia. Oma kielemme näivettyy.

Vanhemmat, vaatikaa lapsillenne ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi mitä tahansa muuta kuin englantia! Päättäjät, varhentakaa kieltenopetusta – mutta tehkää se missä tahansa muissa kielissä kuin englannissa, älkääkä edes tarjotko vanhemmille mahdollisuutta valita englanti ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi! Englannin ehtii kyllä oppia myöhemminkin, ja sitä opitaan myös koulumaailmasta riippumatta ja sen ulkopuolella.

Jani Koskinen
Helsinki