Pekka Pajuvirta

Eduskunnan oli määrä päättää ennen vuoden 2001 kesätaukoa seitsemän valtionyhtiön osakkeiden myymisestä. Tätä perusteltiin sillä, että yhtiöt saavat hyviä yhteistyökumppaneita, joiden avulla ne voivat menestyä maailmanlaajuisessa kilpailussa.

Vasemmistoliittoa talousvaliokunnassa edustanut Mikko Immonen hyväksyi tämän näkökulman. Niin vain käy, että pienet näivettyvät isojen fuusioiden jaloissa, oli hänestä realiteetti.

Elintarviketyöläisten puheenjohtaja Ritva Savtschenko sen sijaan katsoi, että uusien myyntivaltuuksien taustalla on uusliberalismi. Valtion ei pidä puuttua talouselämään eikä harjoittaa teollisuutta, eikä uusimpien oppien mukaan edes pitää kovin vahvasti julkista sektoria yllä.

Muu ay-liike ei vastustanut osakemyyntejä. SEL:n kantaan vaikutti se, että elintarvikealan kokemusten mukaan omistuksen kansainvälistyminen oli vienyt Suomesta työpaikkoja.