IPS/Alison Kentish

Korona tuli häiritsemään hyvää kehitystä.

Huhtikuun lopulla julkaistu YK:n raportti maailman metsien tilasta kertoo, että vaikka useat maat ovat ryhtyneet toimiin varjellakseen metsiään, se ei vielä riitä. Afrikassa ja Etelä-Amerikassa metsäkato jatkuu, eikä uhka metsien yltä ole kokonaan poistunut muualtakaan.

Joka vuosi seitsemän miljoonaa hehtaaria luonnonmetsää muutetaan muuhun käyttöön, kuten suurimittaiseksi kaupalliseksi maatalousmaaksi.

Raportti perustuu 52 valtion toimittamiin tietoihin. Valtioiden alueella kasvaa 75 prosenttia maailman metsistä. Raportti selvittää maiden etenemistä kohti tavoitteita, jotka YK:n strategisen metsäsuunnitelman mukaan pitäisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Suunnitelman toteutuessa metsäkato pysäytetään ja päinvastoin lisätään maailman metsäpeittoa kolmella prosentilla. Samalla poistetaan metsistä riippuvaisten kansojen äärimmäinen köyhyys.

Ainutlaatuinen mahdollisuus

Koronapandemia saapui sotkemaan tätäkin suunnitelmaa. Raportissa viitataan kasvavaan huoleen, että pandemian talousvaikutukset vähentävät metsien varjeluun tarkoitettuja varoja. Varsinkin Afrikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä joissakin Latinalaisen Amerikan maissa välittömät kansanterveyden vaatimukset ajavat yli metsärahoituksen.

ILMOITUS

– Me olemme vedenjakajalla. Vuosi 2021 tarjoaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden hidastaa luonnon monimuotoisuuden nopeaa vähenemistä ja ekosysteemien rapautumista, vähentää aavikoitumista ja tehdä ruokajärjestelmistämme kestävämpiä, YK:n varapääsihteeri Amina J. Mohamed sanoo.

Osa kaikkien arkielämää

Metsät ovat monimuotoisimpia ekosysteemejä ja niissä virtaa 75 prosenttia maailman makeasta vedestä. Ilman metsien huomioon ottamista ei ole mahdollista saavuttaa ilmastotavoitteita, huomauttaa YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO:n metsätalousjaoston johtaja Mette Wilkie.

– Metsistä myös saadaan materiaalit lukuisille arkielämän perustuotteille – perinteisistä puuesineistä maskeihin, käsineisiin ja käsien desinfiointiaineisiin, joita me kaikki nyt pandemian aikana käytämme. Metsät tarjoavat maailmanlaajuisesti yli 86 miljoonaa vihreää työpaikkaa ja paljon useammalle elannon, Wilkie sanoo.

Kasvava tautiriski

– Kun me yhä enemmän kajoamme metsiin ja villieläinten elinympäristöihin laajentaaksemme maataloustuotantoa, asuma-alueita ja infrastruktuuria, riski tautien leviämisestä eläimistä ihmisiin kasvaa eksponentiaalisesti. On ilmeistä, ettemme voi saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteita ja haluamaamme tulevaisuutta, ellemme pysäytä metsäkatoa ja metsien huonontumista ja vahvista ponnistelujamme suojella, hoitaa ja ennallistaa metsiämme, Wilkie painottaa.

– Yhteiskuntien sulkemiset ovat johtaneet häiriöihin markkinoilla ja toimitusketjuissa sekä aiheuttaneet työttömyyttä ja laukaisseet muuttoliikkeen takaisin maaseudulle. Tämä lisää painetta, että metsät tarjoaisivat elannon yhä useammalle. Toisaalta investoinnit metsien ennallistamiseen ja kestävä metsätalous voivat luoda vihreitä työpaikkoja ja samaan aikaan synnyttää monimuotoisuutta edistäviä elinympäristöjä, jotka myös auttavat lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumaan siihen, Wilkie lisää.

Englanninkielinen versio