Lehtikuva/Roni Rekomaa

Kuntavaaleihin ehdolle lähtemisen tärkein syy on halu vaikuttaa oman puolueen vaalimenestykseen.

Tärkeimpiä syitä lähteä ehdolle 2021 kuntavaaleihin ovat halu vaikuttaa oman puolueen tai ryhmän vaalimenestykseen. Tämä käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaiskyselystä.

Myös halu auttaa ihmisiä, vaikuttaa lukuisten eri asiakysymysten ratkaisuun kunnassa sekä viedä eteenpäin tavoitteita sen yhteiskuntaryhmän osalta, jota kokee itse edustavansa innostaa asettumaan ehdokkaaksi. Henkilökohtaisten tavoitteiden edistäminen tai vaikutusvallan saaminen ja politiikassa eteneminen mainittiin vähiten tärkeinä syinä.

Epäkiitollista puuhaa

Kolmannesta politiikka ei nyt vain kiinnosta.

71 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti, ettei ajatus ehdolle asettumisesta ole edes käynyt heillä mielessä. Kyselyn tilaajan mukaan havainto korostaa puolueiden taholta tulevan aktiivisen suostuttelun tärkeyttä, sillä vastaavasti 37 prosenttia ehdolle asettuvista ilmoitti, että heidän päätökseensä asettua ehdolle vaikutti erittäin tai melko paljon se, että heitä pyydettiin mukaan.

Tärkeitä syitä olla asettumatta ehdolle olivat tukiryhmän puute sekä se, että politiikan uskottiin vievän liikaa aikaa. Monen motivaatiota laski myös ajatus, ettei kuitenkaan tulisi valituksi tai jos tulisi, kuntapoliitikkona toimiminen olisi epäkiitollista.

Ei kiinnosta

Kolmannes kyselyyn vastanneista kertoi, että ehdokkaisiin kohdistuvat solvaukset ja häiriköinti vaikuttavat merkittävästi heidän päätökseensä olla asettumatta ehdolle vuoden 2021 kuntavaaleissa.

Yhtä suuri osuus oli sitä mieltä, ettei mikään puolue tunnu läheiseltä tai että politiikka ei ylipäätään kiinnosta heitä. Kolmannes vastaajista myös uskoi, etteivät he kuitenkaan pystyisi vaikuttamaan asioihin. Viidennes vastaajista kertoi, että heidän lähipiirinsä suhtautuisi kielteisesti heidän ehdokkuuteensa.

Tutkimus toteutettiin osana KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamaa tutkimushanketta Tulevaisuuden kuntapäättäjät – Tutkimus kuntavaalien ehdokasrekrytoinnista. Tutkimusaineiston keräsi Kantar TNS Oy ja siihen haastateltiin 1 050 henkilöä. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.