Antti Yrjönen

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä korottaisi omaishoitajien palkkioita 20 prosentilla.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ehdottaa toimenpidealoitteessaan omaishoidon palkkioiden korottamista 20 prosentilla. Ryhmä arvioi, että omaishoitajien aseman parantamiseksi ja yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi tarvitaan kansalliset kriteerit ja omaishoidon tuki on saatava subjektiiviseksi oikeudeksi kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

– Kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto kuormittuisi kestämättömästi ilman omaishoitajien työpanosta. Omaishoito on inhimillinen ja kustannustehokas keino vastata kasvaviin hoivatarpeisiin, toimenpidealoitteen ensimmäinen allekirjoittaja, kansanedustaja Merja Kyllönen toteaa.

Asuinpaikka ratkaisee

”Kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto kuormittuisi kestämättömästi ilman omaishoitajien työpanosta”.

Tällä hetkellä omaishoitajat ovat keskenään hyvin eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, missä kunnassa he sattuvat asumaan. Osissa kuntia omaishoitaja-asema myönnetään kaikille hakijoille, kun taas toisissa kunnissa kriteerit ovat tiukat ja määrärahat loppuvat aina kesken.

Omaishoitopalkkion lakisääteinen alaraja vuonna 2021 on 413,85 euroa ja sen suuruus määräytyy kuntakohtaisesti hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Keskimääräinen omaishoitajan saama veronalainen palkkio on 440 euroa kuukaudessa.

– Vaativasta ja sitovasta hoitotyöstä tulee maksaa oikeudenmukainen ja riittävä korvaus, Kyllönen sanoo. Sopimus omaishoitajille myönnettävää omaishoidon tukea voisi korottaa reilusti, ja silti omaishoito olisi edullisempaa, kuin vastaavan tasoinen hoito muulla tavalla järjestettynä.

10 000 säästö hoitajaa kohti

On arvioitu, että jokainen omaishoitaja säästää yhteiskunnan resursseja noin 10 000 euroa vuodessa.

– Laskennallisesti 30 000 omaishoitajan lisäys nykyisestä voisi säästää julkisen talouden kustannuksia vuosittain noin 300 miljoonaa euroa. Paitsi että parantaisimme ihmisten toimeentuloa ja loisimme reilummat pelisäännöt, esittämämme kokonaisuus voisi tulla julkiselle taloudelle vähintään kustannusneutraaliksi, Kyllönen painottaa.