Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Eduskunta äänestää asiasta ensi viikolla. Katseet ovat kääntyneet kokoomukseen.

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK korostavat yhteisessä kannanotossaan, että EU:n elvytyspaketin kaataminen Suomessa voisi johtaa vakaviin seurauksiin. Niiden mukaan paketin hylkäämisestä seuraisi todennäköisesti markkinamyllerrys, joka johtaisi työpaikkojen katoamiseen ja lamauttaisi tärkeintä vientialuettamme eli unionin sisämarkkinoita.

Järjestöt muistuttavat, että jo itse paketin syntyminen viime kesänä rauhoitti markkinoita ja on luonut toivoa koronan runtelemaan maanosaan.

Eduskunta äänestää elvytyspaketista ensi viikolla. Se vaatii taakseen kahden kolmasosan enemmistön, joten katseet ovat kääntyneet etenkin kokoomukseen, joka on kiemurrellut kantansa kanssa. Viikko sitten kokoomuksen eduskuntaryhmä päätti äänestää asiassa tyhjää, mutta osa puolueen kansanedustajista aikoo äänestää vastaan yhdessä perussuomalaisten kanssa.

Kokoomus harkitsee tänään kantaansa uudelleen, koska sen käyttäytyminen äänestyksessä voi johtaa paketin hylkäämiseen, mitä kokoomus ei halua.

Kolmen keskusjärjestön mielestä elvytyspaketin käsittelyssä ei ole kyse pelkästään yhdestä paketista. Jos eduskunta torjuisi sen, ajautuisimme väistämättä EU:n ulkokehälle, ne varoittavat.

ILMOITUS

Järjestöt muistuttavat, että lähivuosina unionitasolla tehdään raskaan sarjan päätöksiä, jotka koskevat muun muassa ilmastoa, taloutta, kauppapolitiikkaa ja monia muita meille tärkeitä asioita, joiden edistämisessä tarvitaan laajaa yhteistyötä.

EU:n budjetti kytketty pakettiin

Unionin monivuotinen budjetti vuosille 2021–27 on kytketty elvytyspakettiin. Jos elvytyspaketti hylättäisiin, saattaisimme samalla epävarmuuden tilaan esimerkiksi EU:n rakennerahastot sekä koulutus- ja tutkimusohjelmat, SAK, Akava ja STTK toteavat.

– EU:n elvytyspaketti on tulevaisuuteen katsova ja uutta kestävää kasvua luova. Se edistää voimakkaasti esimerkiksi digitalisaatiota, osaamista ja kiertotaloutta, joista syntyy uusia työpaikkoja sekä kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. Se ei ole sisällöltään täydellinen, mutta ryhmässä tehtävät päätökset ovat aina sovitteluratkaisuja, järjestöt korostavat.

EU on Suomelle laaja kokonaisuus, jonka avulla meillä on muun muassa vapaa liikkuvuus. EU on rauhanprojekti ja tärkeä äänemme globaaleissa kysymyksissä. Suomalaisten laaja enemmistö tukee jäsenyyttä ja eurooppalaista yhteistyötä. SAK, Akava ja STTK painottavat, että näitä arvoja ei pidä vaarantaa.