Jarno Mela

Vasemmiston Anna Vuorjoki on huolissaan trans- ja muunsukupuolisten pääsystä tutkimuksiin Helsingissä.

Helsingin kaupungin pitää varmistaa, että trans- ja muunsukupuoliset ihmiset saavat asianmukaista kohtelua terveysasemilla ja pääsevät tarvitsemiinsa tutkimuksiin ja hoitoihin. Tätä vaaditaan Anna Vuorjoen (vas.) ja muiden Helsingin kaupunginvaltuutettujen valtuustoaloitteessa.

Huolen asiasta herätti sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan Trasek ry:n saama palaute, jonka mukaan tutkimuksiin ja hoitoihin pääsy on hidastunut sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveysministeriö vuosi sitten antoi suosituksen, joissa korostuu perusterveyshuollon rooli sukupuolidysforian hoidon ensimmäisenä hoitotahona.

Riittävää osaamista

Hoitamaton sukupuolidysforia voi johtaa itsetuhoisuuteen.

Terveyskeskuksissa käytännöt ovat kuitenkin olleet vaihtelevia.

– Siksi vaadimme aloitteessa, että kaupunki selvittää, miten hoitoon pääsy toteutuu ja miten epäkohdat voidaan korjata, sanoo aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Anna Vuorjoki.

Lisäksi aloitteessa vaaditaan kaupunkia varmistamaan, että terveydenhuollon henkilöstöllä on riittävästi osaamista sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kohtaamiseksi sekä tietoa asianmukaisista hoidoista.

ILMOITUS

– Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset ovat yhteiskunnassamme varsin heikossa asemassa oleva ryhmä, Vuorjoki muistuttaa.

–Hoitamaton sukupuolidysforia voi aiheuttaa voimakasta psyykkistä kuormitusta ja pahaa oloa, mikä voi johtaa mielenterveyden ongelmiin ja itsetuhoisuuteen.

Paljon syrjintää

Aloitteessa muistutaan myös siitä, että trans- ja muunsukupuoliset kokevat paljon syrjintää.

– Tutkimusten mukaan myös terveydenhuollossa he joutuvat kohtaamaan niin tiedon puutetta kuin myös epäasiallista kohtelua, hän sanoo.

Aloite edellyttää Helsingin kaupunkia omalta osaltaan kantaa vastuun siitä, että trans- ja muunsukupuoliset helsinkiläiset saavat terveydenhuollossa asianmukaista kohtelua ja pääsevät tarpeellisen hoidon piiriin viivytyksettä.