Lehtikuva/Hanna Matikainen

”Hyvät peruspalvelut ja investointi muun muassa koulutukseen ovat kaikissa kunnissa parasta elinkeinopolitiikkaa.”

Vasemmistonuoret vaatii, että julkisten palveluiden ulkoistamisesta ja yhtiöittämisestä luovutaan pysyvästi.

Viime vuosina kunnat ovat ulkoistaneet toimintaansa voimakkaasti liikelaitoksiin ja kuntaomisteisiin osakeyhtiöihin. Yhtiömuotoon on siirretty varsinkin tukipalveluita, joka on johtanut naisvaltaisten alojen palkkojen laskuun. Yhtiöittämisen ja ulkoistamisen oletetut säästöt eivät useinkaan realisoidu suunnitellulla tavalla, ja kustannukset voivat jopa kasvaa, järjestö toteaa maanantaina julkistamassaan kannanotossa.

Vasemmistonuorten mukaan kuntien elinvoimaisuuden kehittämisessä tulee palvelujen järjestäminen ymmärtää kokonaisuutena, johon vaikuttavat muun muassa ammattilaisten työssä jaksaminen sekä palvelujen laatu ja toimivuus.

Laajoja ulkoistuksia tai kunnallisten palveluiden yhtiöittämisiä järjestö pitää usein keinona säästää rahaa henkilökunnan jo valmiiksi pienten palkkojen ja työehtojen kustannuksella. Samalla peruspalvelujen ulkoistaminen voi käytännössä johtaa työttömien määrän kasvuun sekä siten kunnan verotulojen vähenemiseen. Talouden lisäksi tuleekin arvioida kuntapäätösten vaikutuksia asukkaisiin ja työntekijöihin.

Kunnat järjestävät kuntalaisille peruspalvelut, joista on säädetty laeilla. Palvelujen ostamisesta huolimatta julkinen valta, eli kunnat, ovat viime kädessä vastuussa palvelujen toteutumisesta.

ILMOITUS

Säästöä ulkoistajalle syntyy tutkimusten mukaan vain, jos koko ulkoistusprosessi on tehty hyvin ja huolellisesti. Ulkoistamissopimukset synnyttävät lisää kustannuksia, kun kuntien pitää valvoa laatua ja sopimusten toimeenpanoa, ja liian monesti yritykset ovat hakeneet voittoja palvelun laadun kustannuksella.

Jos kunta kuitenkin päättää ulkoistaa jotain palveluita oman tuotannon sijasta, pitää palveluiden ostosopimuksiin sisällyttää selkeitä ehtoja asiakkaille ja kunnalle maksettavista vahingonkorvauksista, palveluntuottajan laiminlyödessä velvoitteitaan, Vasemmistonuoret edellyttää.

Järjestön mielestä vastuullinen kunta luottaa omaan tehokkaaseen palvelutuotantoonsa, eikä edistä yhtiöittämis- ja ulkoistamiskehitystä. Hyvät peruspalvelut ja investointi muun muassa koulutukseen ovat kaikissa kunnissa parasta elinkeinopolitiikkaa.