Lehtikuva/Bertrand Guay

Keskiluokkaisen elämänmuodon hiipuminen ahdistaa ja saa etsimään uusia vaihtoehtoja politiikassa.

Automaatio uhkaa perinteisiä palvelualan ja teollisuuden työpaikkoja ympäri maailmaa. Se vaikuttaa näiden alojen työntekijöiden poliittisiin näkemyksiin, osoittaa Helsingin yliopiston tutkijan Zhen Imin tuore väitöskirja. Vappuaattona väitelleen Imin mukaan huoli oman sosiaalisen aseman laskusta sekä kilpailu sosiaalietuuksista ruokkivat radikaalien oikeistopuolueiden kannatusta uhatuilla aloilla.

Zhen Imin väitös on uusin osa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -hanketta, josta Kansan Uutiset on kertonut aiemminkin .

Zhen Im tutki European Social Survey – aineiston avulla automaatiouhan alla olevien alojen työntekijöiden poliittisia näkemyksiä Euroopassa. Hän selvitti, millaista sosiaalipolitiikkaa he toivovat ja mitä puolueita äänestävät.

Automaation myötä työpaikkoja on vähemmän esimerkiksi vähittäiskaupan myyjille, kirjanpitäjille sekä teollisuudessa koneenkäyttäjille ja asentajille.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että uhattujen alojen työntekijät kannattavat tiukkoja ehtoja sosiaaliturvassa. Heidän mielestään työttömän on työttömyysturvaa saadakseen oltava esimerkiksi valmis ottamaan vastaan alhaisemman palkkatason työtä tai omaa koulutusta vastaamatonta työtä.

ILMOITUS

Automaation uhkaamat työntekijät kannattavat radikaaleja oikeistopuolueita kuten Suomen perussuomalaisia tai Ranskan Front Nationalia enemmän kuin muita puolueita. He myös jättävät useammin äänestämättä kuin työntekijät, joiden työpaikat eivät ole automaation vuoksi uhattuna.

Pelko elää sosiaalisen aseman laskusta

Zhen Imin mukaan tiukkojen näkemysten ja äänestyskäyttäytymisen taustalla vaikuttaa huoli oman sosiaalisen aseman laskusta.

– Automaatio syö paitsi konkreettisia töitä myös perinteisen teollisen työn arvostusta. Monet teollisuudessa töitä tekevät työläiset ovat eläneet arvostettua keskiluokkaista elämää. Vielä nykyisinkin heidän tulonsa ovat kohtuulliset, mutta töitä pidetään hiipuvina aloina, joista puuttuu uuden talouden hohto. Tämä ahdistaa monia ja on saanut heidät etsimään myös uusia poliittisia vaihtoehtoja, Zhen Im kertoo Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan uhattujen alojen työntekijät ajattelevat, että erityisesti työttömien ja maahanmuuttajien sosiaaliturvan ehtoja tulisi kiristää, koska sosiaaliturva on niukka resurssi, joka on vaikea saada riittämään kaikille sitä tarvitseville.

Eurooppalaiset radikaalin oikeistoon luettavat puolueet kannattavat usein perinteisiä ja myös autoritaarisia arvoja. Samalla ne ovat talouskurin puolueita, jotka ovat huolissaan siitä, että työttömät ja maahanmuuttajat käyttävät hyväkseen sosiaalietuuksia ja hyvinvointipalveluita. Nämä tavoitteet puhuttelevat niitä työntekijöitä, jotka tietävät automaation uhkaavan sekä heidän työtään, että sen mukana sosiaalista asemaa.

Työntekijöiden kunnioitus palautettava

– Politiikassa ei riitäkään pelkkä taloudellisten etujen turvaaminen, vaan olisi löydettävä keinoja, joilla palauttaa työntekijöiden kunnia ja työn arvostus, jos halutaan, että he kokevat, että yhteiskunta on myös heitä varten, Im sanoo.

Lisäksi Imin mukaan työntekijöiden koulutuksessa kannattaa panostaa taitoihin, jotka täydentävät nykyistä ammattitaitoa ja mahdollistavat työskentelyn automaation rinnalla.

Huonompi vaihtoehto on, että työntekijä jää työttömyysturvan varaan tai kouluttautuu uuteen tehtävään, jossa ansiotaso tai koettu sosiaalinen arvostus on aiempaa alhaisempi.

Vaalitutkimus osoitti suunnan Suomessakin

Viime eduskuntavaalien vaalitutkimus Politiikan ilmastonmuutos osoitti, että Zhen Imin havainnoimat ilmiöt toteutuivat Suomessa kaksi vuotta sitten. Perussuomalaiset nousi toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja vain yhden paikan päähän SDP:stä.

Perussuomalaisten kannatus oli suurinta työntekijöiden, työttömien ja matalasti koulutettujen piirissä.

Tutkimuksen mukaan perussuomalaiset oli suosituin puolue vuonna 2019 alempaan keskiluokkaan samastuvien joukossa ja sellaisten äänestäjien keskuudessa, jotka eivät samastu mihinkään luokkaan.

”Tulos voi kertoa siitä, että talouden turbulenssia ja yleistä epävarmuutta hyödyntävien puolueiden menestyksessä on kyse myös keskiluokan kapinasta, perussuomalaisten tapauksessa alemman keskiluokan kapinasta”, vaalitutkimuksessa todettiin.

Perussuomalaisten kannatus on ollut kaksissa viime vaaleissa selvästi korkeampi niiden keskuudessa, jotka suhtautuvat pessimistisesti oman tai perheen tulevaan taloudelliseen tilanteeseen tai työtilanteeseen.

Keskiluokan kannatus normalisoi äärioikeistoa

Miksi keskiluokan ahdistuksella sitten on väliä?

Kansanedustaja Anna Kontula kirjoitti heti viime vaalien jälkeen vappuna 2019, että historiassa juuri keskiluokan kannatusta on seurannut äärioikeistolaisen ajattelun valtavirtaistuminen ja normalisoituminen järjestelmän osaksi.

”1930-luvulla äärioikeiston lupaukset turvallisuudesta, voimasta ja vakauden palauttamisesta vetosivat kurjistuvaan tai kurjistumista pelkääviin pikkuvirkamiehiin, kauppiaisiin ja opettajiin. Keskiluokka on yleensä vakauttava voima, ja kun se sitä kyllästyy olemaan, voi tapahtua mitä tahansa.”

Kontula tiivisti, että vakauden aikana politiikassa voittaa se, joka kykenee parhaiten ohjaamaan resursseja omalle kannattajakunnalleen. Murrosaikana se, joka kertoo parhaan tarinan.