Johdonmukainen viestimme hallituksessa on ollut, että koulutuksen tasa-arvo on Suomelle vahvuus, josta meillä ei ole varaa tinkiä vähääkään, toteaa vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja opetusministeri Jussi Saramo kolumnissaan.

Suomessa oma lähikoulu kuuluu maailman parhaimpien joukkoon. Tämä on saavutus ja myös kansallinen kilpailuetu, jonka ääreen kelpaa pysähtyä hetkeksi.

Suomen tasa-arvoista koulutusta uhkaa kuitenkin perhetaustan kasvava vaikutus oppimistuloksiin. Suurimmalla osalla lapsista ja nuorista menee hyvin, mutta huonosti pärjäävien määrä kasvaa.

Käytännössä perhetausta voi vaikuttaa koulussa pärjäämiseen esimerkiksi niin, että varakkaalla ja koulutetulla perheellä on enemmän aikaa ja voimavaroja tukea lapsen oppimista sekä kannustaa lukemaan. On kuvaavaa, että kotoa löytyvien kirjojen määrän ja oppimistulosten välillä on löydetty tutkimuksissa selkeä yhteys.

Johdonmukainen viestimme hallituksessa on ollut, että koulutuksen tasa-arvo on Suomelle vahvuus, josta meillä ei ole varaa tinkiä vähääkään. Vasemmistolainen koulutuspolitiikka merkitsee sitä, että teemme kaikkemme, jotta jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan mahdollisuus oppia täyden kykynsä mukaan perhetaustaan tai asuinalueeseen katsomatta.

Puolueiden ja hallitusten arvoja voi tarkastella varsin luotettavasti sen mukaan, minne ne ovat valmiita suomalaisten yhteisiä rahoja suuntaamaan. Hallituksessa vasemmistoliitto on tukenut vahvaa koulutuspolitiikkaamme merkittävillä rahallisilla panostuksilla. Käynnistimme heti hallituskautemme aluksi yli 300 miljoonan euron Oikeus Oppia -ohjelman, jonka avulla puututaan juuri niihin ongelmiin, jotka Suomen koulutusta tällä hetkellä uhkaavat.

ILMOITUS

Huhtikuussa saavutimme taas merkittävän välietapin työssämme tasa-arvon eteen, kun myönsimme suuren 67,8 miljoonan euron tasa-arvorahoituksen oppimisen ja koulutuksen eriarvoistumisen torjumiseksi rikkaiden ja köyhien alueiden välillä.

Käytännön arjessa tasa-arvoraha mahdollistaa lisähenkilöstön palkkaamista erityisesti sellaisten alueiden päiväkoteihin ja kouluihin, jotka sijaitsevat köyhemmillä alueilla. Sen turvin lapsille ja nuorille voidaan turvata aiempaa yksilöllisempää opetusta. Varhaiskasvatuksessa tasa-arvorahaa käytetään muun muassa ryhmäkokojen pienentämiseen.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja opetusministeri.