Pekka Pajuvirta

SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat ovat muita selvästi alttiimpia hyväksymään elvytyspaketin.

Suomalaisten enemmistö hyväksyy EU:n elvytyspaketin, vaikka sen arvioidaan heikentävän liiaksi Suomen taloutta. Tämä käy ilmi tuoreesta KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä tutkimuksesta.

Suomalaisista 55 prosenttia hyväksyy elvytyspaketin EU:n yhtenäisyyden ja koossapysymisen tähden. 56 prosentin mielestä elvytyspaketti myös turvaa markkinoiden luottamuksen ja estää suuren talouden romahduksen EU:n alueella.

Samanaikaisesti kuitenkin puolet suomalaisista arvioi EU:n elvytyspaketin heikentävän liiaksi Suomen taloutta ja sen olevan turhanaikainen tulonsiirto etelän EU-maille. Pieni enemmistö vastaajista myös tyrmää sen, että EU-maissa elvytysrahat käytettäisiin hyödyllisiin tarkoituksiin.

Kaikkein kriittisimpiä ovat perussuomalaisten kannattajat.

44 prosenttia suomalaisista katsoo, että Suomen olisi pitänyt itse lainata 6,6 miljardia ja elvyttää sillä vain omaa talouttaan.

Nuoret pakettia vastaan

Kansalaiset jakaantuvat kahteen tasavahvaan leiriin, kun tiedustellaan näkemyksiä elvytyspaketin hyödyistä Suomelle.

ILMOITUS

Kaksi viidestä arvioi, että Etelä-Euroopan nettosaajamaiden elvyttämisestä on hyötyä myös Suomen viennille. Samansuuruinen joukko torjuu tällaisen olettaman ja uskoo, että elvytyspaketin ansiosta Suomi hyötyy ja pääsee osaksi muiden maiden elvytystä.

Miehillä on naisia selkeämpiä näkemyksiä sekä EU:n elvytyspaketin puolesta että vastaan. Yli 60-vuotiaiden joukossa on keskimäärää enemmän niitä, jotka ovat valmiita hyväksymään elvytyspaketin. 18–30-vuotiaiden keskuudessa on keskimäärää enemmän puolestaan niitä, joiden mielestä elvytyspakettia ei pitäisi hyväksyä.

Vasemmalla hyväksytään

SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat ovat muita selvästi alttiimpia hyväksymään elvytyspaketin ja uskomaan sen hyötyihin Suomelle ja koko EU:lle.

Kokoomuksen, keskustan ja ryhmän muut (RKP, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt) kannattajat ovat merkittävästi kriittisempiä. Näiden puolueiden kannattajien enemmistö arvioi, että elvytyspaketti heikentää Suomen taloutta liian paljon, ja epäilee, ettei se hyödytä Suomea ja on turha tulonsiirto etelän EU-maille.

Kaikkein kriittisimpiä ovat perussuomalaisten kannattajat, joiden selvä enemmistö ei näe mitään hyvää mistään näkökulmasta koko elvytyspaketissa.

Perussuomalaisia lukuun ottamatta muiden puolueiden kannattajien enemmistö uskoo, että elvytyspaketti estää talouden romahdusta EU:n alueella. Sama enemmistö pitää Suomen edun mukaisena EU:n koossapysymistä ja yhtenäisyyttä.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1035. Tutkimuksen virhemarginaali on vajaat kolme prosenttiyksikköä.