Pekka Pajuvirta

Paavo Lipposen hallituksessa nousi kiista puolustusmäärärahoista. Vasemmistoliitto ei ollut keväällä 2001 valmis suin päin hyväksymään muiden hallituspuolueiden sopimaa puolustusmenojen korotusta 9,5 miljardista markasta lähelle 11:tä miljardia.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes kutsui KU:n vappunumerossa asian valmistelua brežneviläiseksi. Puolustusselonteosta ei ollut tarkoituskaan käydä avointa keskustelua.

Siimes epäili muissa puolueissa hermostutun vasemmistoliittoon juuri siksi, että vanha käytäntö päättää puolustuslinjauksista ilman julkista keskustelua meni pieleen.

Puolustusselonteossa hiersi rahan lisäksi analyysi siitä, mikä meitä uhkaa. Vasemmistoliitto vaati ennen selonteon hyväksymistä analyysiä siitä, mitä turvallisuuspoliittisessa ympäristössä Euroopassa on tapahtunut.

Vasemmistoliiton analyysi perustui Siimeksen mukaan siihen, että laajamittaisen suursodan uhka on olennaisesti alentunut.