Jarno Mela

Johanna Perkiö kirjoitti perustulo-oppaan uusiksi.

Perustulo-oppaan kirjoittanut Johanna Perkiö arvioi, että perustulo on yksi keino tarjota ihmisille taloudellista turvaa ja uudistaa niitä periaatteita, joilla resursseja yhteiskunnissa tällä hetkellä jaetaan.

Perkiö väittelee vappuaattona sosiaalipolitiikan alalta. Väitöskirja käsittelee sitä, miten suomalaiset puolueet ovat käsittäneet perustulon idean. Perustulokeskustelun luonne on hänen mukaansa muuttunut ajan mittaan käytännönläheisemmäksi ja vähemmän radikaaliksi. Hän arveleekin, että nyt perustulon ympärille olisi mahdollista rakentaa poliittinen kompromissi.

Sosiaalinen osinko?

Perustulokeskustelu on mennyt suurin harppauksin eteenpäin

Erityisen kiinnostavana Perkiö pitää ajatusta perustulosta sosiaalisena osinkona. Siinä perustulo rahoitetaan perimällä veroja tai maksuja yhteisiksi katsottujen resurssien, kuten luonnonvarojen, hyödyntämisestä.

– Näen perustulossa valtavasti potentiaalia ekososiaalisen siirtymän työkaluna. Se olisi yksi keino uudistaa yhteiskunnan rakenteita ekologisesti kestävämmälle pohjalle ihmisten hyvinvoinnista tinkimättä. Yhdistettynä ympäristöveroihin ja yhteisten resurssien, kuten luonnonvarojen käytön verotukseen perustulo tukisi erityisesti pienituloisten toimeentuloa kestävyysmurroksessa.

Opas uusiksi

Ajatuspaja Vasemmistofoorumi ja KSL-opintokeskus ovat julkaisseet uuden version alun perin vuonna 2015 ilmestyneestä perustulo-oppaasta. Johanna Perkiön kirjoittama Perustulo – Kohti 2020 -luvun yhteiskuntapolitiikkaaon perusteellinen esitys perustulosta Suomessa ja maailmalla. Siinä tarkastellaan niin perustulon historiallisia lähtökohtia, eri puolilla maailmaa toteutettuja kokeiluja kuin perustulon akateemisia ja poliittisia perusteluita.

ILMOITUS

– Oppaan edellisen julkaisun jälkeen perustulokeskustelu on mennyt suurin harppauksin eteenpäin, ja oppaan uusimiselle oli tarve, Perkiö sanoo.

– Viime vuosina on monessa maassa toteutettu perustulokokeiluja, myös Suomessa. Myös oma ajatteluni on mennyt eteenpäin, ja oppaan uudistettu versio pohjautuukin pitkälti väitöstutkimukseeni sekä Vasemmistofoorumille tekemääni raporttiin perustulosta sosiaalisena osinkona.

Kiinnostus laantui

Perustulon toteutumista Suomessa Perkiö ei kuitenkaan näe kovin todennäköisenä ainakaan lähitulevaisuudessa. Sipilän hallituksen toteuttaman kokeilun jälkeen kiinnostus aiheeseen on laantunut, ja sosiaaliturvan vastikkeellisuus on keskustelujen lähtökohta.

– Kiinnostus perustuloon on kuitenkin historiallisesti kulkenut aalloissa, ja todennäköisesti uusi keskusteluaalto tulee taas jossain vaiheessa, Perkiö muistuttaa.

– Viime kerralla se johti kokeiluun, kenties seuraavalla kerralla jo konkreettisempiin askeleisiin perustulon suuntaan. On todennäköistä, että sosiaaliturvan uudistamisen yhteydessä otetaan joitain askelia perustuloajattelun suuntaan.