Anniina Säilynoja

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vaatii ratkaisua lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kriisiin.

Lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon tilanne on ollut jo pitkään kriisissä. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä ollaan huolissaan siitä, että potilaiden määrän kasvu on jatkunut koko 2000-luvun.

Ylen keskiviikkona julkistama kysely nuorisopsykiatrian tilanteesta viideltä suurelta sairaanhoitopiiriltä eri puolilta maata osoitti puutteita. Pahoja ruuhkia raportointiin Tampereelta, Turusta, Oulusta ja Keski-Suomesta. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jättää hallitukselle kirjallisen kysymyksen lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kriisin ratkaisemisesta.

– Lievemmin oireilevat lapset ja nuoret voitaisiin hoitaa jo perustason palveluissa, jos sinne vain saataisiin riittävää osaamista, kansanedustaja Veronika Honkasalo ehdottaa.

Monesti mielenterveysongelmat ovat ylisukupolvisia.

– Psykiatrinen erikoissairaanhoito kuormittuu, koska myös lieväoireiset lapset ohjautuvat sinne. Erikoissairaanhoidon perustehtävä eli vaikeampien psyykkisten häiriöiden hoito kärsii.

Liian usein itse taisteltava

Vasemmiston ryhmä huomauttaa, että lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden ketju ei kokonaisuutena toimi eikä pysty vastaamaan lasten, nuorten ja perheiden hätään.

ILMOITUS

Ryhmä arvioi puutteeksi myös sen, että lainsäädäntö ei määrittele perustasolla selkeää vastuutahoa tutkimukselle, hoidolle tai kuntoutukselle.

– Liian usein toistuvat perheiden kokemukset siitä, että vanhemmat joutuvat taistelemaan vuodesta toiseen oman jaksamisensa äärirajoilla saadakseen lapsilleen apua, Honkasalo sanoo.

– Tällöin hoitoon pääsy on vanhempien aktiivisuuden varassa. Pahimmillaan tämä sairastuttaa koko perheen ja asettaa lapset ja nuoret eriarvoiseen asemaan. Kaikilla vanhemmilla ei ole resursseja ja jaksamista vaatia palveluita lapselleen.

Alueellisia eroja

Vasemmiston ryhmä pitää myös ongelmallisena lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden kannalta sitä, että mielenterveyspalveluiden ja psykososiaalisen tuen saatavuudessa on suurta alueellista vaihtelua. Pahimmillaan apu jää kokonaan saamatta.

– Nykyistä toimivampi lasten ja nuorten psykiatrinen hoito ja mielenterveyspalveluiden kokonaisuus ovat tärkeitä lapsen oikeuksien toteutumisen ja perheiden hyvinvoinnin kannalta. Monesti mielenterveysongelmat ovat myös ylisukupolvisia, kun vanhemmat eivät ole saaneet apua ongelmiinsa. Koko perheen tukeminen onkin tärkeää, Honkasalo toteaa.