Jussi Joentausta

Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen: ”Jos poliisi ei Suomessa puutu ihmiskauppaan riittävästi, koko yhteiskunta vaurioituu” .

Vasemmistoliiton kansanedustajan Hanna Sarkkisen vaatii turvaamaan ihmiskaupparikosten selvittämisen ja ehkäisyn osaaminen sekä riittävät resurssit, jotta rikokset saadaan tehokkaasti torjuttua.

– Jos Suomi todella haluaa olla ihmisoikeuksien mallimaa ja oikeusvaltion esimerkki muille, tulee poliisin puuttua paremmin ihmiskauppaan ja työntekijöiden riistoon täällä kotimaassa, Sarkkinen sanoo tuoreessa, hallitukselle osoittamassaan kirjallisessa kysymyksessä.

Pakkotyötä, pakkoavioliittoja

On koko yhteiskunnan etu, että kaikki voivat luottaa poliisiin.

Sarkkinen viittaa Helsingin Sanomien sunnuntaiseen artikkeliin siitä, miten heikosti poliisi on tutkinut useita vakavia ihmiskauppa- ja hyväksikäyttörikoksia. Artikkelissa käsiteltiin tapauksia, jotka koskivat muun muassa pakkotyötä, seksuaalista hyväksikäyttöä ja pakkoavioliittoja. Ne kohdistuivat usein maahanmuuttajiin.

Sarkkinen painottaa sitä, että rikokset on uhrin taustasta riippumatta tutkittava asianmukaisesti.

– Uhrin kansallisuus tai etninen tausta ei ole syy jättää rikosepäilyjä tutkimatta. On tärkeää, että kaikki voivat luottaa poliisiin. Luottamus poliisiin on yksi keskeinen keino estää varjoyhteiskunnan syntymistä, Sarkkinen sanoo.

ILMOITUS

– Uskon, että kehittämällä toimintatapoja voidaan luottamusta poliisiin entisestään vahvistaa. On koko yhteiskunnan etu, että kaikki voivat luottaa poliisiin.

Vahingoittaa yhteiskuntaa

Sarkkinen muistuttaa siitä, että ihmiskauppa on vakava rikos uhrin kannalta, ja myös vahingoittaa yhteiskuntaa laaja-alaisemmin. Työelämässä ihmiskauppa johtaa laittomasti toimivien yritysten epäreiluun kilpailuetuun.

– Ihmiskauppa on uhka myös muiden työntekijöiden työehdoille. Perhe-elämänkin piirissä tapahtuva hyväksikäyttö ja väkivalta vahingoittavat uhrin lisäksi koko yhteiskuntaa, Sarkkinen sanoo.

Hallitusohjelmassa on sitouduttu ihmiskaupan torjumiseen ja uhrien aseman parantamiseen. Ihmiskaupan vastaista toimintaohjelma aiotaan julkaista pian. Myös EU:n tasolla tehostetaan ihmiskaupan vastaisia toimia. Suomi on tukenut tätä.