Jarmo Lintunen

Vuonna 2010 teki korkein oikeus kyseenalaisen päätöksen, jolla yksityiset pysäköinninvalvojat ovat oikeuttaneet toimintansa kymmenen vuoden ajan. Tämän päätöksen mukaan ajoneuvon kuljettaja tekee yksityisen pysäköintifirman valvomalle alueelle saapuessaan käyttäytymiseen perustuvan sopimuksen ja hyväksyy pysäköintiä koskevat ehdot. Käyttäytymiseen perustuva sopimus ohittaa täysin pysäköijän oikeudet ja on tylyä, yksipuolista sanelua, ei mikään sopimus.

Eduskunta hylkäsi tämän mallin maaliskuussa 2011 ennen kaikkea perustuslakivaliokunnan lausunnon vuoksi.

Lausunnon mukaan toiminta sisältää merkittävää julkisen vallan käyttämistä, joka voidaan perustuslain (pykälä 124) mukaan uskoa vain viranomaiselle.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa todetaan, että julkinen hallintotehtävä voidaan perustuslain pykälän 124 mukaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla. ”Muu kuin viranomainen ei voi ryhtyä omasta aloitteestaan hoitamaan tällaista tehtävää sopimuksen perusteella.”

Eduskunta, hallitus ja perustuslakivaliokunta eivät ole hyväksyneet ja laillistaneet yksityisiä pysäköinninvalvojia. Selkeästi on todettu, että tähän tehtävään voidaan ryhtyä vain lailla tai lain nojalla. Korkein oikeus ei ole lakia säätävä elin vaan käyttää tuomiovaltaa. Korkeimman oikeuden päätöksellä eivät yksityiset pysäköintifirmat voi oikeuttaa toimintaansa.

ILMOITUS

Yksityinen pysäköinninvalvonta on laitonta, ja sen on aika loppua. Kymmenen vuotta ovat ihmiset saaneet kokea stressiä, riitelyä ja mielivaltaa näiden ”yritysten” taholta ilman mitään tukea ja apua viranomaisilta. Kansalle on tarjottu vain epämääräisiä ohjeita ”paikallisista oikeuskäytännöistä” ja ”sopimusoikeuden soveltamisesta”. Kenelläkään tavallisella kansalaisella ei ole käsitystä, mitä nämä ovat. Kymmenen vuotta on eduskunta antanut asian olla ja vältellyt vastuutaan, koska ei uskalla haastaa korkeinta oikeutta ja sen väärää päätöstä, jonka purkamista vaadittiin jo 2011.

Nyt on eduskunnassa käsittelyssä lakialoite, jonka on allekirjoittanut 122 kansanedustajaa. Aloitteessa esitetään, että pysäköinninvalvonta rajataan lailla julkiseksi tehtäväksi. Aloite on lähetetty eduskunnan lakivaliokuntaan.

Helsingissä on yksityinen pysäköinninvalvonta jo lähtenyt käsistä ja ahnehtii aina vain lisää alueita, joita voisi rahastaa. Tämä puolirikollinen ”yrittäjyys”, joka leviää koko maahan, on pysäytettävä.

Koronassa ja muissa arkipäivän huolissa on kansalle riittävästi stressiä. Yksityisten parkkifirmojen kanssa riitelyä ei kukaan elämäänsä halua. Eduskunta ja kansanedustajat: ottakaa lakialoite käsittelyyn, tehkää päätös ja lopettakaa parkkifirmojen laiton toiminta.

Tapani Jalkanen
Hankasalmi