Sosiaalisten oikeuksien pilarin, Green Dealin ja koronaelvytyksen toimeenpanoa vahvistaen olisi mahdollista rakentaa vasemmistolaisempaa Eurooppaa, toteaa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen kolumnissaan.

EU:n johto kokoontuu 7.–8.5. Portugalin Portoon sosiaalihuippukokoukseen hyväksymään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelman.

Pilari sisältää 20 periaatetta kuten koulutus ja elinikäinen oppiminen, työllisyyden aktiivinen tukeminen, vähimmäispalkka, vähimmäistoimeentulo ja peruspalvelujen saatavuus. Nämä näyttävät suuntaa vahvemmalle sosiaaliselle Euroopalle.

Pilari on nähty sosiaalisen Euroopan projektin uudelleen käynnistämisenä. Tavoite on laittaa loppu sosiaaliselle polkumyynnille. Aiemmin talouskriiseissä on vaadittu palkkojen ja sosiaaliturvan leikkaamista pelastusohjelmien ehtona.

Nyt julkaistu pilarin toimintasuunnitelma sisältää vuoteen 2030 ulottuvia tavoitteita sekä lainsäädäntö- ja politiikka-aloitteita. Tavoitteet koskevat työllisyysasteen nostamista, koulutukseen osallistumista sekä köyhyys- ja syrjäytymisriskin vähentämistä. Merkittäviä lainsäädäntöhankkeita ovat vähimmäispalkka- ja palkka-avoimuusdirektiivit. Lisätoimia luvataan työsuojeluun sekä lapsiköyhyyden ja asunnottomuuden vähentämiseksi.

Suomi tavoittelee sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää EU:ta. Sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelma on välttämätön täydennys EU:n Green Deal -ohjelmalle. Ilmastotoimet tulee tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

ILMOITUS

Vahvana hyvinvointivaltiona Suomen on syytä edistää sosiaalisektorin huomioimista EU:n toiminnassa. On Suomen etu, että kaikissa EU-maissa on korkeat sosiaaliset standardit.

Vaikka EU:n kehitys ei kaikilta osin vastaa vasemmiston näkemyksiä, sosiaalisten oikeuksien pilari, Green Deal ja koronaelvytys osoittavat, että aiemmista kriiseistä on opittu. Näiden kunnianhimoa ja toimeenpanoa vahvistaen olisi mahdollista rakentaa myös vasemmistolaisempaa Eurooppaa.

Toivon, että EU:n johto sekä työmarkkina- ja kansalaisjärjestöt lähettävät Portosta vahvan viestin pilarin toimeenpanosta.

Kirjoittaja on sosiaali- ja terveysministeri.