– Rokotusten alueellinen kohdentaminen ei saa myöhentää hoitoalan ammattilaisten rokotuksia, vaan heidät on rokotettava pikaisesti, SuPerin edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg vaatii.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajisto korostaa yhteiskunnan toiminnan kannalta sen tärkeyttä, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen ammattilaiset pysyvät terveinä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten rokotukset ovat edenneet vaihtelevasti alueittain. Kaikkia rokotusjärjestyksen kärkeen kuuluvia ei ole vielä rokotettu suunnitelman mukaisesti. Ykkösryhmään kuuluvat muun muassa vanhusten ympärivuorokautisen hoidon työntekijät.

Sen sijaan esimerkiksi kotihoidossa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleviä ei ole sijoitettu kärkiryhmään, vaikka heidän työnsä on keskeistä pandemian hoidossa. SuPerin edustajisto kiirehtii näiden ryhmien rokottamista.

Suojavarusteita oltava riittävästi

Edustajistoa huolestutti myös suojavarusteiden riittävyys ja suojautuminen.

Rokotusten lisäksi suojautuminen on edelleen keskeinen tekijä tartuntojen ehkäisemisessä, eikä sen taso saa heikentyä. Suojavarusteita on oltava riittävästi ja niiden tulee olla riittävän tehokkaita. Varhaiskasvatuksessa on pohdittava nykyistä enemmän työntekijöiden suojautumisen mahdollisuutta, vaikka se onkin haastavaa, edustajisto toteaa.

Koronakriisi on koetellut hoitajien jaksamista yli vuoden. Vuonna 2020 koronaan oli sairastunut lähes 1 500 lähi- ja perushoitajaa.Työn henkinen ja fyysinen kuormittavuus on ollut huomattavasti ns. normaaliaikaa suurempaa ja tilanne jatkuu edelleen.

– Työnantajien tulee huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja jaksamisesta nykyistä paremmin. Koronapandemiasta selviytymisen edellytys on, että hoitohenkilökunta pysyy terveenä ja työkykyisenä, edustajisto korostaa.