Lehtikuva/Dimitar Dilkoff

Vasemmistomepin mukaan aamulla sovittuja tavoitteita joudutaan myöhemmin korjaamaan ylöspäin, jotta pysytään Pariisin ilmastosopimuksen polulla.

EU-instituutiot saavuttivat varhain tänä aamuna poliittisen sovun neuvotteluissa EU:n ilmastolaista. Ilmastolain lähtökohtana on, että EU olisi hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Vuoden 2030 päästövähennystavoite asetetaan ratkaisussa noin 57 prosenttiin.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Silvia Modig kuvaa tulosta valtavaksi pettymykseksi. Euroopan parlamentti kannatti vähintään 60 prosentin päästövähennystavoitetta ja vasemmistoryhmä 70 prosentin tavoitetta.

EU-parlamentin ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Pascal Canfin kutsui aamulla ratkaisua hyväksi kompromissiksi.

Jos EU haluaa olla johtava toimija maailman ilmastopolitiikassa, sen olisi pitänyt kyetä tekemään nyt riittäviä päätöksiä, jotta pysyisimme Pariisin sopimuksen tavoitteissa, Modig sanoo.

Hän toimi asiassa oman poliittisen ryhmänsä neuvottelijana ja kuvaa neuvotteluita erittäin vaikeiksi.

ILMOITUS

– Vuoden 2030 päästövähennystavoitteeksi kirjataan nyt 55 prosentin nettotavoite. Neuvottelujen aikana jäsenmaita edustava neuvosto ei ollut valmis joustamaan lainkaan tästä tavoitteesta.

Modigin mukaan aamulla sovittu kirjaus tarkoittaa 52,8 prosentin absoluuttista vähennystä päästöihin. Loput tavoitteesta on tarkoitus saavuttaa maankäyttösektorin nieluja lisäämällä.

– Nyt julkisuuteen viestitty 57 prosentin päästövähennystavoite on ainoastaan laskennallinen ja riippuu tulevista päätöksistä sekä niiden toteutuksesta, Modig tarkentaa.

Tavoitteen pitäisi olla vähintään 67 prosenttia

– Ilmastohätätilan näkökulmasta tämä on tietenkin valtava pettymys. Tieteellisen neuvon mukaan päästövähennystavoitteen pitäisi olla vähintään 67 prosenttia, jos haluamme pysäyttää ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. Nyt emme ole tällä polulla.

Laissa on Modigin mukaan myös paljon hyvää. EU-parlamentin aloitteesta siihen saatiin kirjaus hiilibudjetista, päästövähennysten välitavoitteesta vuodelle 2040 sekä kirjaus uuden tieteellisen neuvoa-antavan elimen perustamisesta.

– Tärkeä saavutus on myös läpi lain kulkeva vaatimus nojata EU:n tulevat päätökset tieteelliseen neuvoon. Siksi onkin paradoksaalista, että itse lakiin ei saatu kirjattua tieteellisen neuvon mukaista päästövähennystavoitetta vuodelle 2030.

Tavoitteita joudutaan korjaamaan

Modigin mielestä on hienoa ja historiallista, että vuonna 2050 koko EU:n on tarkoitus olla hiilineutraali.

– Ilmastolaki on askel eteenpäin, mutta se on silti riittämätön askel. Joudumme tulevaisuudessa korjaamaan tavoitteita roimasti ylöspäin. Tämä on kalliimpaa ja vaikeampaa kaikille.

Modig sanoo, että nyt tehdyillä kirjauksilla emme kykene tarjoamaan vakaata toimintaympäristöä elinkeinoelämälle ja teollisuudelle. Samalla on vaikeampi suojella työpaikkoja tai varmistaa, että investoinnit suuntautuvat ilmaston kannalta kestävästi.

Silvia Modig on Euroopan parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan jäsen.