Tehtaan sulkemisesta on tulossa henkilöstövaikutuksiltaan paperiteollisuuden suurin.

Stora Enson Veitsiluodon tehtaan sulkeminen olisi paperiteollisuuden suurin henkilöstövaikutuksiltaan. Työtä vaille jääviä olisi 670. UPM:n Voikkaan tehtaalta sulkemisen takia irtisanottiin 575 henkilöä vuonna 2006.

Stora Enso suunnittelee lopettavansa sellun ja paperin tuotannon pysyvästi Veitsiluodon lisäksi Kvarnsvedenin tehtailla Ruotsissa, missä työskentelee 440 henkilöä.

– Kun sulkemisen suurin syy on kysynnän lasku, se tarkoittaa, että tehdas suljetaan pysyvästi. Tämä koronaisku sattuu nyt raskaalla tavalla paperiteollisuuteen, sanoo Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala.

Vanhalan mukaan työnantajan pitää tulevissa päätöksissään kantaa vastuu siitä, että ihmisistä pidetään huolta.

– Henkilöstön kouluttamiseen ja uudelleen sijoittamiseen pitää yhtiöltä löytyä varoja.

ILMOITUS

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kuvaa päätöstä tehtaan sulkemisesta moukarimaiseksi iskuksi Meri-Lapin työllisyydelle. Malisen mukaan on valitettavaa, ettei yhtiö löytänyt korvaavia tuotteita paperille ja päätynyt konversioratkaisuun.

Myös Malisen mukaan Stora Enson on kannettava vastuu työntekijöistään.

– Yhtiön on kaikilla mahdollisilla tavoilla tuettava henkilöstön kouluttautumista ja uudelleentyöllistymistä.

Veitsiluodon tehtaan kolmesta paperikoneesta kaksi tuottaa päällystämätöntä hienopaperia toimistokäyttöön ja yksi paperikone päällystettyjä laatuja lähinnä aikakauslehtiin ja pakkausmateriaaleiksi. Koneiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on yhteensä 790 000 tonnia.

Tehdasalueella on myös sellutehdas, hiomo, arkittamo ja saha. Yt-neuvottelujen kohteena olevasta henkilöstöstä 530 työskentelee Paper-divisioonassa ja 140 kunnossapitoyhtiö Eforassa.

Veitsiluodon sahan on tarkoitus jatkaa toimintaansa. Se työllistää noin 50 henkilöä.