Antti Yrjönen

Pia Lohikoski pitää kohtuuttomana, että pääkaupunkiseudulla asuntosijoitukset tuottavat entiseen malliin koronasta huolimatta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mielestä Suomessa tulisi ottaa harkintaan uusia jarrutuskeinoja vuokrankorotuksille niillä alueilla, joilla vuokrat ovat karkaamassa tai karanneet käsistä.

– Vuokrat ovat kohonneet pilviin erityisesti pääkaupunkiseudulla. Asuminen vie monen perheen käytettävissä olevasta rahasta kohtuuttoman suuren osan. Samalla sijoitusasuntobuumi vääristää asuntotuotantoa. Nyt rakennetaan pieniä ja hämäriä yksiöitä eikä käyttökelpoisia perheasuntoja, vasemmistoliiton kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski sanoo.

Joka viides helsinkiläinen saa asumistukea, ja alimman tuloviidenneksen tuloista asuminen vie yli 40 prosenttia. Samalla asuntorakentaminen on keskittynyt yhä pienempiin kerrostaloasuntoihin, jotka palvelevat enemmän asuntosijoittamisen tuotto-odotuksia kuin asunnonhakijoiden asuntotarpeita.

Muualla Länsi-Euroopassa vuokrien ja vuokrankorotusten säätely on tavallista ja sillä on pitkät perinteet. Verrokkimaista vain Suomessa ja Englannissa yksityistä vuokrasektoria ei säännellä.

– Vasemmistoliiton mielestä suomalaisilla tulee olla oikeus kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen. Siksi kohtuuttomia vuokrankorotuksia pitää hillitä myös Suomessa. Hillintä ehkäisisi myös asunnottomuutta. Marinin hallitus on ohjelmassaan sitoutunut ehkäisemään kohtuuttomia vuokrankorotuksia, Lohikoski muistuttaa.

ILMOITUS

Yksi mahdollinen keino hillitä kohtuuttomia vuokrankorotuksia sisältyy jo voimassa olevaan lainsäädäntöön. Asuinhuoneen vuokrasta annetun lain 28. pykälän mukaan valtioneuvosto voi antaa suosituksia vuokran tarkistamisesta kuultuaan asuntoneuvoston vuokrajaostoa.

– Asuntoneuvoston vuokrajaostoa ei enää ole olemassa, mutta tämä lainkohdan voisi päivittää niin, että se on myös nykytilanteessa toimiva työkalu vuokrankorotusten hillitsemiseen. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi perustamalla vuokrajaoston tehtävää hoitava elin uudelleen, Lohikoski ehdottaa.

Sääntelyä Saksassa, Ranskassa ja Irlannissa

Pia Lohikoski kirjoittaa blogimerkinnässäänvasemmistoliiton verkkosivuilla eurooppalaisesta asumispolitiikasta ja Suomen tilanteesta.

Esimerkiksi Ranskassa vuokrankorotukset on sidottu kuluttajahintoihin sidottuun vertailuvuokraindeksiin. Suurissa kaupungeissa sääntely on vielä tiukempaa.

Saksassa on käytössä oma vuokrajarrumalli ja Irlannissa on siirrytty sääntelemään vuokria vapaiden vuokramarkkinoiden aiheuttaman vaikean asuntotilanteen vuoksi.

Lohikosken mukaan pääkaupunkiseudun vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuosituotto oli Nordean tietoihin perustuen keskimäärin kuusi prosenttia vuosina 2015–2020.

– Koronakriisin pitkittyessä tavallisten ihmisten talous on koetuksella. On kohtuutonta, jos vuokrataso ei mitenkään vastaa yleistä tilannetta, vaan asuntosijoitukset tuottavat entiseen malliin aivan kuin ihmiskunta ei olisi pandemian kourissa, Lohikoski kirjoittaa vasemmistoliiton verkkosivuilla.