Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Hallitus joutuu ensi viikon kehysriihessä ottamaan kantaa monen muun asian lisäksi paikalliseen sopimiseen. Kolmikantainen työryhmä ei löytänyt yhteistä kantaa sen edistämiseen, ja hallituksesta lähdöllä uhkaava keskusta vaatii poliittisia päätöksiä.

Hallitusohjelman mukaan paikallista sopimista edistetään työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän kautta.

Asiassa voitaisiin päästä eteenpäin, jos paikalliseen sopimiseen yhdistettäisiin työntekijöiden aseman vahvistaminen neuvottelutilanteissa. Tällöin tulisi puuttua muun muassa työnantajan tulkintaetuoikeuteen. Nythän paikallisen sopimisen erimielisyystilanteissa noudatetaan työnantajan näkemystä, kunnes tuomioistuimessa muuta todetaan.

Mallia paikallisen sopimisen kehittämiseen voi ottaa kuluttajansuojasta. Kuluttajansuojalainsäädäntö on hyvä esimerkki siitä, miten heikomman osapuolen asema on otettu huomioon ja tämän oikeuksia jatkuvasti parannettu.

Myös työntekijöillä kuuluisi olla työehtoihinsa kuluttajansuoja. Työsuhteessa työpaikkakohtaiset sopimukset voivat tulla työntekijälle täydellisenä yllätyksenä, sillä tarkkoja tietoja sopimuksista ei lain mukaan tarvitse antaa. Riittää, että työnantaja antaa työntekijälle selvityksen työsuhteen keskeisistä ehdoista.

ILMOITUS

Kuluttaja-asioissa riidat ratkaisee kuluttajariitalautakunta. Paikallisessa sopimisessa sitä vastaava elin voisi olla työneuvosto, joka jo nykyisin antaa lausuntoja muun muassa työaikalain ongelmiin.

Kuluttajien etuja valvoo myös kuluttajansuoja-asiamies, jota työelämässä vastaavat ammattiliitot. Työlainsäädännössä kuluttajansuoja voisi tarkoittaa, että lainsäädännöllä vahvistetaan luottamusmiehen ja muiden työpaikan sopimusneuvottelijoiden asemaa niin, että heistä tulee riippumattomia neuvottelijoita.

Riippumattomuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kuten kuluttaja voi olla ostamatta tuotetta, luottamusmies voi sanoa, ettei sopimusta tule ja että mennään lain ja työehtosopimuksen mukaan.

Paikallisen sopimisen lisäämisessä tulisi lisäksi toteuttaa ammattiliittojen kanneoikeus.

Politiikan toimittaja