Jussi Joentausta

Vasemmiston Veronika Honkasalo: ”Tasa-arvorahaa on kohdennettava sinne, missä oppimistulokset uhkaavat jäädä heikoimmiksi”,

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo pitää perhetaustasta johtuvia oppimiseroja ongelmana, jonka ratkaisemiseksi on tehtävä määrätietoisesti töitä. Hänen mielestään hallituksen tänään myöntämä perusopetuksen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tasa-arvorahoitus on toimiva keino tasoittaa alueellisia hyvinvointieroja.

– Vasemmistolainen koulutuspolitiikka on aina lähtenyt siitä, että oikeus oppia kuuluu jokaiselle lapselle ja nuorelle. Myönteisen erityiskohtelun rahoituksella on tutkitusti vaikutusta, ja se hyödyttää koko kouluyhteisöä, Honkasalo sanoo.

Tausta ratkaisee

”Ei ole reilua, jos perhetausta ja yhteiskuntaluokka vaikuttavat yhä enemmän”.

Tutkimuksissa perhetaustan on havaittu vaikuttavan oppimiseen aiempaa enemmän. Honkasalo pitää huolestuttavana trendiä, jossa vanhempien taustan merkitys korostuu samaan aikaan, kun oppilaan yksilöllinen vastuu opiskelusta kasvaa. Tämä johtaa helposti siihen, että monet lapset ja nuoret putoavat kelkasta, kun vanhemmilla ei ole varaa tai mahdollisuuksia tukea koulunkäyntiä.

– Tämä on koulutuksellisen tasa-arvon kannalta erittäin huolestuttavaa, Honkasalo sanoo.

– Ei ole reilua, jos perhetausta ja yhteiskuntaluokka vaikuttavat yhä enemmän siihen, minkälaiselle koulutuspolulle lapset ja nuoret päätyvät ja mihin ammatteihin heidän on mahdollista kouluttautua.

ILMOITUS

Korona kiihdyttää eriarvoisuutta

Honkasalon mukaan perhetausta näkyy entistä enemmän siinä, kuka opiskelee korkeakoulussa. Opiskelijat ovat myös erilaisessa asemassa taloudellisten tai sosiaalisten turvaverkkojensa suhteen.

– On todella tärkeää, että pystymme puuttumaan kehitykseen ajoissa. Tasa-arvorahan avulla peruskoulussa voidaan antaa esimerkiksi yksilöllisempää opetusta. Siten oppimiseroja saadaan kurottua umpeen ja tasa-arvoa vahvistettua, hän sanoo.

Honkasalo pitää tasa-arvorahaa tärkeänä myös koronan jälkihoidossa, koska korona-aika on kiihdyttänyt lasten eriarvoistumiskehitystä myös oppimisessa.

Hallituksen tänään myöntämää 67,8 miljoonan euron tasa-arvorahaa on tarkoitus käyttää oppimisen eriarvoistumisen torjumiseen rikkaiden ja köyhien alueiden välillä. Tasa-arvoraha mahdollistaa lisähenkilöstön palkkaamisen erityisesti sellaisten alueiden päiväkoteihin ja kouluihin, jotka sijaitsevat köyhemmillä alueilla. Varhaiskasvatuksessa tasa-arvorahaa voidaan käyttää ryhmäkokojen pienentämiseen.