Lehtikuva/Roni Lehti

Opetusministeri Jussi Saramo: 67,8 miljoonan jättipanostus täsmätoimiin koulutuksen alueellisen eriarvoistumisen torjumiseksi

Opetusministeri Jussi Saramo on myöntänyt 67,8 miljoonaa euroa tasa-arvorahoitusta osana Oikeus Oppia -ohjelmaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ja laatua edistäviin toimenpiteisiin.

Rahoituksen avulla vahvistetaan koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kohdentamalla tukea erityisesti niille kouluille, jotka sijaitsevat alueilla, joilla perheiden tilanne ja muut sosioekonomiset tekijät voivat altistaa heikommille oppimistuloksille.

– Ei riitä, että vain osalla lapsista ja nuorista menee hyvin, Saramo sanoo.

Ei riitä, että vain osalla lapsista ja nuorista menee hyvin.

– Laaja osaaminen on Suomen hyvinvoinnin perusta, jota uhkaa oppimistulosten eriytyminen rikkaiden ja köyhien alueiden välillä. Suomen kokoisella maalla ei ole varaa hukata yhdenkään lapsen ja nuoren osaamista. Rahaa sekä resursseja on suunnattava sinne missä niitä tarvitaan, jotta jokainen voi oppia täyden kykynsä mukaan.

Lisää opettajia

Avustus mahdollistaa aiempaa yksilöllisemmän lasten ja nuorten oppimisen tukemisen ja auttaa vahvistamaan oppimista alueilla, joilla oppimistulokset uhkaavat jäädä matalammiksi.

ILMOITUS

Esi- ja perusopetuksessa tasa-arvorahoitusta voidaan käyttää opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin sekä avustajien palkkaamiseen. Varhaiskasvatuksessa tasa-arvorahoitusta voidaan käyttää lisähenkilöstön palkkaamiseen ja lapsiryhmien kokojen pienentämiseen. Lisäksi tehostetaan lapsen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea.

Paikallisten tarpeiden mukaan

Opetusministeriön kunnilta ja kaupungeilta saaman palautteen mukaan avustusta pidetään tärkeänä osana paikallisen tason työtä koulutuksen tasa-arvon vahvistamiseksi. Hankkeilla on pystytty mahdollistamaan paikalliset tarpeet tunnistavia toimenpiteitä.

Avustus koskee vuosia 2021-2022. Valtionavustusta myönnettiin 117 varhaiskasvatuksen järjestäjälle yhteensä 24,6 miljoonaa euroa. Esi- ja perusopetuksen 181 järjestäjälle myönnettiin yhteensä 43,2 miljoonaa euroa.

Avustusta varhaiskasvatukseen saavat kunnat ja kuntayhtymät, jotka järjestävät varhaiskasvatusta. Esi- ja perusopetuksen avustusta saavat kunnat ja kuntayhtymät sekä yksityiset yhteisöt, joilla on esiopetuksen ja perusopetuksen järjestämislupa.