Jarno Mela

Vasemmiston Kontula arvioi, että elokogisen siirtymän joukot sopivat kunnille työllisyystavoitteen saavuttamiseen.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula ehdottaa perustettavaksi ekologisen siirtymän joukot.

– Joukot voisivat esimerkiksi metsittää ja ennallistaa turvemaita, rakentaa asutuskeskusten kiertotalousinfrastruktuuria, kunnostaa luontoretkeilykohteita ja -reittejä sekä kerätä ja jakaa tietoa, Kontula luettelee asiasta tekemässään toimenpidealoitteessa

Hän kaavailee, että joukkoihin voitaisiin rekrytoida halukkaita palkallisiin töihin esimerkiksi työllisyyspalvelujen palkkatukimekanismin kautta.

Kaikilla aloilla on opeteltava uusia taitoja ja käytänteitä.

– Joukot tarjoaisivat myös kunnille välineen täyttää työllistämisvelvoitteensa. Järjestelmä tulisi kuitenkin rakentaa niin, että kuka tahansa voisi halutessaan hakeutua Ekologisen siirtymän joukkoihin palkattomiin vapaaehtoistöihin lyhyemmäksikin aikaa, hän esittää.

Hiilineutraalius vaatii toimia jatkuvasti

Kontula perustelee esitystään sillä, että Suomi on sitoutunut muuttumaan hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiiviseksi nopeasti sen jälkeen.

ILMOITUS

– Muutos edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen jatkuvaa ja aktiivista vähentämistä, siis laajoja päivityksiä energian käyttöön, infrastruktuuriin ja materiaalivirtoihin. Samaan aikaan olisi selätettävä myös muita merkittäviä ympäristöhaasteita, Suomen kannalta näistä ehkä merkittävimpänä luonnon monimuotoisuuden väheneminen, hän kirjoittaa aloitteessaan.

Ajatus ekologisen siirtymän joukoista mukailee Yhdysvaltain presidentti John Bidenin ehdotusta kansallisten ilmastojoukkojen perustamisesta hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Edellyttää laajaa poliittista hyväksyntää

Kontula muistuttaa, että tämän kokoluokan muutos vaatii laajan poliittisen hyväksynnän.

– Se saavutetaan vain, jos itse siirtymän rinnalla hallitaan onnistuneesti sen sosiaalisia ja taloudellisia riskejä. Ympäristön kannalta tähdellistä päätöksiä tehdään siten myös sektoreilla, jotka perinteisesti on mielletty melko kauas ympäristöasioista, esimerkiksi työllisyyspolitiikassa, hän arvioi.

Hän arvioi, että ekologinen siirtymä muuttaa myös työmarkkinoita. Hiili-intensiivisten alojen työpaikat vähenevät ja vihreän talouden työpaikat lisääntyvät.

– Lisäksi kaikilla aloilla on opeteltava uusia taitoja ja käytänteitä. Näitä prosesseja on helpotettava madaltamalla lisä- ja uudelleenkouluttautumisen kynnystä sekä työttömäksi joutumisen riskiä.