Lehtikuva/Hanna Matikainen

Kyse on eduskuntaryhmän mukaan myös työllisyyteen vaikuttavasta politiikasta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää puoliväliriiheen viisitoista toimenpidettä suomalaisten ylivelkaantumisen torjumiseksi. Tärkein esitetty uudistus on ulosoton muuttaminen inhimilliseksi ja työhön kannustavaksi.

– Nyt on aika vapauttaa tuhannet suomalaiset velkavankeudesta. Hallituksen on nyt uudistettava ulosottojärjestelmäämme siten, että suojaosa kannustaa työntekoon ja että maksuosuuksissa huomioidaan paremmin ihmisten maksukyky, ylivelkaantuneiden asiaa paljon esillä pitänyt vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski sanoo.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jätti toimenpidealoitteen tänään.

Ylivelkaantuminen aiheuttaa toimeentulovaikeuksien lisäksi henkistä pahoinvointia, näköalattomuutta sekä kasautuvia haasteita hyvinvoinnille. Ylivelkaantuminen myös estää työikäisiä työllistymästä, mikä tekee ylivelkaantumisen ehkäisystä vaikuttavaa työllisyyspolitiikkaa, vasemmistoliiton eduskuntaryhmä perustelee.

Vasemmistoliitto uudistaisi ulosottoa muun muassa korottamalla suojaosaa vähintään takuueläkkeen tasolle, lisäämällä ulosotto-osuuden progressiota sekä lyhentämällä velan vanhenemisaikaa. Myös velkajärjestelyyn pääsemistä halutaan helpottaa. Näillä toimilla ulosotossa olevan toimeentuloon saataisiin kaivattua helpotusta ja työllistymiseen lisäkannusteita.

ILMOITUS

Puuttuu myös pikavippeihin

Toimenpidealoitteessaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää myös muun muassa pikavipeille ja muille kuluttajaluotoille pysyvää 10 prosentin korkokattoa, pikavippien markkinoinnin kieltämistä, perintäkulujen kohtuullistamista sekä sosiaalisen luototuksen tekemistä lakisääteiseksi palveluksi.

– Nämä toimet toteuttamalla nostamme tuhannet taloudellisesti kaikkein heikoimmilla olevat suomalaiset takaisin jaloilleen, Myllykoski sanoo.

Hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut ylivelkaantumisen ja siihen liittyvien ongelmien vähentämiseen. Maksuhäiriömerkintöjen lyhentämistä koskeva esitys on tällä hetkellä lausuntokierroksella.

Kaikki 15 toimenpidettä

Vasemmistoliiton 15 toimenpidettä ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi ovat nämä.

1. Korotetaan ulosoton suojaosaa hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti vähintään takuueläkkeen tasolle.

2. Luodaan progressiivinen ulosottomalli, jossa suojaosuuden ylittävästä palkasta maksettavat ulosotto-osuudet määräytyvät tulojen mukaan niin, että ne nykyistä paremmin huomioivat ihmisten maksukyvyn ja kannustavat työntekoon.

3. Lyhennetään ulosottovelkojen lopullista vanhentumisaikaa 15 vuodesta korkeintaan 10 vuoteen. Samalla selvitetään tarvetta täsmentää laskennan ajankohdan alkamista laissa, esimerkiksi niin, että se alkaa kanteen jättämisestä.

4. Kohtuullistetaan korkoihin, perimis- ja oikeudenkäyntikuluihin meneviä maksuosuuksia madaltamalla ulosottovelan lakisääteistä korkoa ja erottamalla velan pääoma korkokuluista niin, että nykyistä suurempi osa maksuista käytetään velan lyhennyksiin. Velallisen on myös pyytämättä saatava nykyistä selkeämpää ja yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mihin ulosottomaksu menee.

5. Nostetaan pitkään työttömänä olleen työllistyessä velanmaksusta myönnettävän vapautusjakson yläraja vähintään kuuteen kuukauteen.

6. Helpotetaan velkajärjestelyyn pääsyä ja selvitetään akordien, eli velan osittaisen anteeksiannon, laaja-alaisempaa hyödyntämistä. Se motivoisi velallisia, kohtuullistaisi velkataakkoja ja langettaisi laajempaa vastuuta myös luotonantajille.

Muut toimet ylivelkaantumisen hillitsemiseksi

7. Säädetään sosiaalinen luototus lakisääteiseksi palveluksi, jotta se voidaan hallitusohjelman mukaisesti ottaa käyttöön koko maassa. Sote-uudistuksen yhteydessä on varmistettava, että sosiaalisten luottojen myöntäminen jatkuu keskeytyksettä.

8. Vahvistetaan velka- ja talousneuvonnan resursseja sekä nuorten talousosaamista. Vahvistetaan myös taloussosiaalityön osaamista, jotta talousasiat voidaan ottaa aktiivisesti puheeksi palvelujärjestelmän kohtaamisissa.

9. Koronatilanteen takia kuluttajaluotoille asetettu 10 % korkokatto säädetään pysyväksi. Samalla laajennetaan kuluttajaluottojen korko- ja kustannuskatto koskemaan kaikkia luottoja niiden suuruudesta riippumatta ja määritellään korkokatto lainan koko elinkaarelle, jotta ehkäistään korkojen kasvattaminen laina-aikaa pidentämällä.

10. Laajennetaan kuluttajansuojalakia niin, että se kattaa myös korottomat, kuluttomat ja yli kolmen kuukauden pituiset luotot.

11. Kielletään pikavippien ja muiden korkeakorkoisten kulutusluottojen markkinointi. Rajoitetaan myös erilaisten joustoluottojen tarjoamista ostosten yhteydessä.

12. Kohtuullistetaan perintäkuluja pienentämällä niiden lakisääteisiä maksimimääriä. Kohtuullistetaan myös julkisen sektorin perintäkäytäntöjä ja käytetään asiakaspalvelulain mahdollisuutta maksuista vapauttamiseen.

13. Toteutetaan positiivinen luottorekisteri. Rekisteri tehdään kuluttajalähtöisesti niin, että kuluttaja itse saa työkaluja omien tietojensa hallinnointiin.

14. Säädetään asuntolainoille 30 vuoden enimmäispituus ja sidotaan asuntolainojen lainakatto hakijan tuloihin. Kasvatetaan samaan aikaan huomattavasti kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa.

15. Rajataan tai poistetaan sijoittajilta asunto-osakeyhtiön rahoitusvastikkeen verovähennysoikeus ja etsitään lainsäädännöllisiä keinoja uusien asuntojen taloyhtiölainaosuuksien paisumisen ehkäisyyn.