Brasilialaisella Valen kaivosyhtiöllä on Amazonin alueella nikkelikaivos. Se sijaitsee xikrin-nimisen alkuperäiskansan maa-alueen vieressä. Kaivoksen lähellä virtaa joki, jota xikrinit käyttävät päivittäin.

Kaivoksen aiheuttama metsäkato ja jätevedet saastuttavat joen niin, että siitä syntyy xikrineille vakavia terveyshaittoja.

Samaan aikaan suomalainen Outokumpu ostaa kaivoksesta nikkeliä omiin terästehtaisiinsa.

Asiasta raportoi kansalaisjärjestö Finnwatch helmikuussa.

EU:ssa valmistellaan lainsäädäntöä, joka voisi asettaa Outokummun kaltaiset toimijat nykyistä laajemmin vastuuseen alihankkijansa toiminnasta.

ILMOITUS

Tällä hetkellä valtaosa yritysten vastuullisuudesta perustuu EU:ssa vapaaehtoisuuteen, usein laihoin tuloksin. Ihmisoikeusloukkaukset ja ympäristövahingot yritysten alihankintaketjuissa ovat edelleen arkipäivää.

Löyhä säätely mahdollistaa sen, että yritykset voivat jopa tavoitella kilpailuetua vastuuttomalla toiminnallaan. Lapsi- tai pakkotyöllä tuotettuja raaka-aineita voi usein ostaa nopeammin ja halvemmalla.

Yhteinen EU-lainsäädäntö selkeyttäisi tilannetta. Kattavaa yritysvastuulainsäädäntöä löytyy EU:ssa vain Ranskasta ja Hollannista. Suomessa omaa lakia valmistellaan.

On tärkeää, että EU:n ensimmäisestä yhteisestä yritysvastuulainsäädännöstä saadaan kattava ja sitova.

EU-parlamentti asettui maaliskuussa kannattamaan laajaa vastuuta. Vaadimme, että EU:ssa toimivien yritysten on kartoitettava toimintansa ihmisoikeus- ja ympäristövaikutukset, ehkäistävä kielteisiä seurauksia ja korjattava jo toteutuneita vahinkoja. Vastuullisuuden on koskettava kaikkia toimialoja, ja se on otettava huomioon koko tuotanto- ja arvoketjussa.

EU-komissio on luvannut lainsäädäntöehdotuksen kesän aikana.

Vastuunkantoa tarvitaan. Yksityisen sektorin on oltava mukana globaalien ongelmien, kuten köyhyyden ja ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä huonojen työolojen korjaamisessa.

Europarlamentaarikko

GUE/NGL