Vain runsaalla viidesosalla palkansaajista oman työn vaatimukset ja osaaminen ovat tasapainossa.

Suomalaisista palkansaajista 22 prosenttia kokee, että heidän työnsä vaatimukset ja ammatillinen osaaminen ovat täysin tasapainossa. Tämä käy ilmi selviää Toimihenkilöliitto ERTOn tekemästä kyselytutkimuksesta.

Loput ERTOn kyselyyn vastanneista kokevat ainakin jonkinlaista epätasapainoa osaamisen ja vaatimusten välillä. Neljä prosenttia vastaajista sanoo, ettei osaaminen vastaa miltään osin työn vaatimuksia. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista palkansaajaa.

– Tämä on huolestuttava tieto. Osaamisen vaje voi pahimmillaan nimittäin vaarantaa työkyvyn ja katkaista jopa työuran, sanoo Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Riittämätön osaaminen heikentää tuottavuuskehitystä.

Kahdeksan kymmenestä ei osaa työtään

Aaltonen viittaa Sitran perjantaina julkaisemaan selvitykseen, jossa avataan yhteiskunnalle koituvia kustannuksia, jos osaamisen kehittämiseen tehtäviä panostuksia jätetään tekemättä. Selvitys muistuttaa, että osaamiseen panostaminen ei ole menoerä vaan investointi.

ILMOITUS

– Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa siihen, että jopa lähes kahdeksan kymmenestä tekee töitä vajaalla tai epävarmalla osaamisella. Digitalisaatio lisää tuottavuutta ja vaatii kaikkien osaamisen päivittämistä. Riittämätön osaaminen heikentää tuottavuuskehitystä sekä alentaa omalta osaltaan työllisyysastetta, Aaltonen sanoo.

Lisäkoulutus parantaa hyvinvointia

ERTO kannustaakin yrityksiä konkreettisiin toimiin lisäämällä välittömästi ainakin ammatillista koulutusta kilpailukyvyn ja osaamisen takaamiseksi. Järjestö kannustaa myös kaikkia työntekijöitä aktiivisesti hakeutumaan koulutuksiin. Ammatillisella lisäkoulutuksella voi olla myös yllättäviäkin vaikutuksia.

– Jäsenillemme viime syksynä tehdyssä kyselyssä tuli ilmi, että parhaiten heidän työssä jaksamistaan parantaisi juuri ammatillinen lisäkoulutus, Aaltonen sanoo.

Kyselytutkimuksen on toteuttanut YouGov Finland Toimihenkilöliitto ERTOn toimeksiannosta. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä viime marraskuussa YouGovin kuluttajapaneelissa. Vastaajamäärä on 1000.

ERTO on ammattiliitto yksityisen sektorin asiantuntijoille ja ammattilaisille.