Antti Yrjönen

Pitkäaikainen resurssipula nousi taas tällä viikolla julkiseen keskusteluun, kun Helsingin palvelupisteen asiakkaat joutuivat jonottamaan tuntikausia ulkona koronaturvallisuuden vuoksi saamatta silti palvelua.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen Maahanmuuttoviraston resurssien vahvistamisesta.

– On hyvä, että Migri ilmoitti tällä kertaa korjaavansa tilannetta vastaanottoaikoja lisäämällä, mutta ongelma on todella pitkäaikainen eikä ratkea laastarilla. Ei myöskään saa olla niin, että ongelmiin puututaan vasta kansainvälisten osaajien älähtäessä, kun kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevat ovat kärsineet aliresursoiduista palveluista jo pitkään, Honkasalo sanoo.

Maahanmuutto nähtävä työperäisenä

Honkasalo painottaa, että Suomi tarvitsee maahanmuuttoa myös jatkossa, ja kaikkea maahanmuuttoa on hyvä tarkastella myös työperäisenä.

– On kaikkien etu, että Suomeen voi tulla opiskelemaan ja siirtyä sujuvasti työelämään. Samalla on selvää, että Suomen on tarjottava toimiva ja inhimillinen turvapaikkamenettely kansainvälistä suojelua saaville, Honkasalo sanoo.

Maahanmuuttovirastossa asioinnin tulee hänen mukaansa olla sujuvaa ja kunnioittavaa kaikille ihmisille.

ILMOITUS

Nykyiset 10 palvelupistettä ei riitä

– Oli kyse sitten oleskeluluvista vaikkapa työn, opiskelun tai turvapaikan perusteella, lupia hakevien ja niitä uusivien pitää voida oleskella maassamme turvallisin mielin ja luottaa palvelun sujuvuuteen ja oikea-aikaisuuteen. Kyse on yhdenvertaisuudesta, ihmisarvoisesta kohtelusta ja Suomen kansainvälisestä maineesta.

Maahanmuuttovirasto tarvitsee Honkasalon mukaa lisää resursseja vastaanottoaikoihin, asiakirjojen käsittelyyn sekä oikea-aikaiseen ja riittävän yksityiskohtaiseen viestintään. Lisäksi palvelupisteitä on syytä hänen mukaansa lisätä nykyisestä kymmenestä.

– Kysynkin asiasta vastaavalta ministeriltä, lisätäänkö Maahanmuuttoviraston resursseja niin, että se pystyisi viimeinkin vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen oikea-aikaisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen?