Jarno Mela

SAK ehdottaa työnantajalle maksettavaa motivointirahaa lääkkeeksi nuorisotyöttömyyteen. Raha koskisi oppisopimuskoulutusta.

Koronavuoden aikana nuorisotyöttömyys on kääntynyt jyrkkään nousuun. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ehdottaa kokeilua, jolla parannettaisiin nuorten pääsyä työelämään. Oppisopimuspaikkoja voisi lisätä työnantajalle maksettavalla koulutuskorvauksella.

– Oppisopimuskoulutus on tehokas tapa työllistää ja työllistyä. Sen osumaprosentti on koulutusjärjestelmämme ehdotonta kärkeä, SAK:n koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Kirsi Rasinaho sanoo.

– Esitämme käynnistettäväksi kokeilua, jossa nuorten oppisopimuskoulutuksen vetovoimaa lisätään työnantajille maksettavalla koulutuskorvauksella.

Oppisopimuspaikkoja on ollut vaikea saada.

SAK:ssa kaavaillaan, että määräaikaisessa kokeilussa työnantajalle voitaisiin maksaa kriisituenomaisesti koulutuskorvauksena puolet palkkakuluista silloin, kun tämä ottaa oppisopimukseen vailla tutkintoa olevan nuoren. Nyt työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijan palkkakulut.

Käyttö vähäistä

Nykyisin nuorten oppisopimuksen käyttö on verrattain vähäistä. Oppisopimuspaikkoja on ollut vaikea saada nuorille. Viiden viime vuoden aikana yhteishaussa oppisopimuksesta on ollut kiinnostunut yli 20 prosenttia nuorista, mutta vuonna esimerkiksi vuonna 2020 oppisopimuksessa oli opintojensa aikana ollut 12 prosenttia 15–19-vuotiaista ja 10 prosenttia 20–24-vuotiaista.

ILMOITUS

– Ehdotamme, että vallitsevissa poikkeusoloissa voitaisiin kokeilla, motivoisiko koulutuskorvauksen käytänteiden yhdenmukaistaminen, yksinkertaistaminen ja kiinteä korvaussumma työnantajia ja yrityksiä palkkaamaan nuoria oppisopimukseen, SAK:sta sanotaan.

Vastineena työnantajien olisi sitouduttava nykyistä voimakkaammin työpaikkaohjauksen laatuun ja työpaikkaohjaajien asemaan työpaikoilla.

SAK painottaa myös sitä, että kokeilu on kokeilu toteutettava siihen varatulla erillisrahoituksella, jottei siitä tule koulutusleikkaus ammatillisesta koulutuksesta. Oppisopimuskoulutuksen pilotointiin varauduttiin jo kevään 2020 budjettiriihessä.