Antti Yrjönen

Vasemmiston Pia Lohikoski valittiin eduskunnan naisverkoston varapuheenjohtajaksi.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski valittiin eduskunnan naisverkoston varapuheenjohtajaksi tiistaina.

Verkostoa johtavassa työvaliokunnan puheenjohtajien valitaan vuorotellen eri eduskuntaryhmistä. Lohikoski on verkoston työvaliokunnassa vasemmistoliiton edustajana. Puheenjohtajaksi valittiin vihreiden kansanedustaja Bella Forsgren.

Koronan värittämä vuosi

Lohikosken mukaan verkoston toiminnassa on tänä vuonna erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, kuinka koronaepidemia on kohdellut naisvaltaisia aloja.

– Meidän on lainsäätäjinä kyettävä varmistamaan, että etenkin hoito-, hoiva- ja opetusaloilla työskentelevät ammattilaiset selviytyvät työssään poikkeuksellisen kuormittavien aikojen yli, hän sanoo.

– Meidän on myös pidettävä huolta palvelualoilta pandemian aikana lomautettujen ja työttömäksi jääneiden selviytymisestä, hän sanoo.

ILMOITUS

Työllisyys huolettaa

Lähitulevaisuuden tavoitteista Lohikoski pitää suurimpina haasteina talouden elvyttämistä ja työllisyyttä.

– Meidän on pohdittava, miten työllisyys saadaan nousuun pandemian jälkeen ja miten edistetään naisten työllisyyttä, hän sanoo.

Keravalainen ensimmäisen kauden kansanedustaja Pia Lohikoski toimii eduskunnassa valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaoston, sivistys- ja tiedejaoston sekä asunto- ja ympäristöjaoston jäsenenä.

Naisverkosto on eduskunnan kaikkien naiskansanedustajien muodostama verkosto. Sen tarkoituksena on koota naiskansanedustajat yli puoluerajojen keskustelemaan erityisesti naisia koskettavista poliittisista kysymyksistä. Verkosto toimii tasa-arvon toteuttamiseksi ja tuo naisnäkökulmaa lainvalmistelutyöhön. Istuvassa eduskunnassa on ennätysmäärä, 94 naiskansanedustajaa.