Lehtikuva/Markku Ulander

Järjestö perää työn tuottavuuden lisäämistä vahvistamalla ihmisten terveyttä, työkykyä ja osaamista.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry kehottaa hallitusta tekemään huhtikuun puoliväliriihessä investointeja terveyteen, työ- ja toimintakykyyn sekä työllisyyteen.

Järjestö korostaa, että työllisyyttä parannetaan tuottavuutta nostamalla, ei leikkaamalla sosiaaliturvaa. Työn tuottavuutta puolestaan lisätään vahvistamalla ihmisten terveyttä, työkykyä ja osaamista.

Verotuksen painopistettä SOSTE siirtäisi työn verotuksesta työllisyydelle ja kasvulle vähemmän haitallisiin veroihin, kuten valmiste- ja ympäristöveroihin.

Päätös terveysverosta on tehtävä nyt

Kansanterveyden haasteet vaativat yhteiskunnallisia ratkaisuja. Epäterveellinen ruokavalio lisää väestön sairastavuutta ja aiheuttaa kustannuksia sekä yksilöille että yhteiskunnalle erityisesti julkisen terveydenhuollon menojen kasvuna.

ILMOITUS

SOSTE on jo pitkään vaatinut otettavaksi käyttöön terveysperusteinen valmisteveron, joka vähentäisi liiallisen sokerin, suolan ja kovan rasvan saantia. Terveysperusteisen valmisteveron selvitystyö on käynnistettävä välittömästi, jotta vero saadaan voimaan vuoden 2023 alusta, järjestö vaatii.

Investointeja SOSTE perää sosiaali-, terveys- ja koulutussektoreiden aloituspaikkoihin. Perusasteen varassa oleville aikuisille on sen mielestä lisättävä erityisesti tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta. Lisäksi tarvitaan työvoimapoliittista koulutusta heikossa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille.

Lisäksi SOSTE vaatii parannuksia perusterveydenhuoltoon, lastensuojeluun, palveluiden saatavuuteen ja sosiaaliturvaan. Näillä vahvistetaan kansalaisten hyvinvointia ja korjataan koronakriisin aikana syntynyttä hoitovelkaa sekä vähennetään terveydellisiä esteitä saavuttaa korkea työllisyysaste.

”Järjestöt osa ratkaisua”

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat merkittävä voimavara hyvinvoinnin edistäjinä ja ihmisoikeuksien puolustajina. SOSTE vaatii, että järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava pitkäkestoisella ratkaisulla, joka varmistaa vahvan järjestöautonomian.

– Riihessä on sovittava yleishyödyllisten toimijoiden, kuten järjestöjen, rahoituksen kestävästä turvaamisesta rahapelitoiminnan tuottojen vähentyessä. Järjestöjen ruohonjuuritason auttamistoiminta on keskeinen osa koronakriisin sosiaalisen velan taittamista. Tätä työtä ei yhteiskunnalla ole varaa menettää, painottaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.