Lehtikuva/Petri Saarelainen

Harva ymmärtää, miten keskeinen rooli kunnilla on kulttuuripolitiikassa. Kulttuurin ja taiteen edunvalvoja Kulta ry:n mukaan kunnat tukevat kulttuuria ja taidetta vuosittain jopa suuremmalla summalla kuin valtio – tosin siten, että kunnissa on isoja eroja. On erittäin merkittävää, ovatko kuntapäättäjät kulttuurille myönteisiä vai onko asia heille samantekevä.

Olen huolestunut puheenvuoroista, joissa kulttuurialaa kannustetaan boikotoimaan kuntavaaleja koronatilanteen takia. Kuntapäättäjillä on merkittävä valta siinä, miten paikallista kulttuuria rahoitetaan ja tuetaan.

Erityisesti esittävä taide on kokenut valtavan kolauksen niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin koronapandemian takia, vaikka toki myös monet muut taiteen ja kulttuurin osa-alueet ovat kärsineet rankasti. Koronatoimet ovat kohdistuneet kohtuuttomalla tavalla tiettyihin elinkeinoihin, ja samaan aikaan on käynyt selväksi, etteivät kaikki päättäjät edes tunnista kulttuuria elinkeinoksi muiden joukossa. On oikeutettua, että tämä synnyttää raivoa ja epäoikeudenmukaisuuden kokemusta. Siksi kyseenalaistan, onko tämän tragedian lisäksi syytä hankaloittaa kulttuurin edellytyksiä Suomessa? Eikö nyt olisi todellinen aika äänestää valtuustoihin ihmisiä suoraan kulttuurialan sisältä ajamaan kulttuurin ja taiteen asiaa, jotta kriisistä päästään yli?

Koronapandemian jälkeen kunnissa saattaa hyvinkin alkaa leikkaus- ja säästötalkoot, joissa kulttuuri on todennäköinen kärsijä, jollei sillä ole vahvoja puolustajia päättäjien joukossa. On todella tärkeää, että kulttuuriala on sekä ehdolla että äänestää tulevissa kuntavaaleissa. Koronapandemia on näyttänyt, että kulttuurialan ääni täytyy saada nykyistä paremmin kuuluville ja että kulttuurin arvostusta on lisättävä.

Salla Viitanen
Helsinki