IPS/Jorge Luis Baños

Vesi on elämän edellytys, mutta noin 2,2 miljardia ihmistä on vailla puhdasta vettä. Vähiten kehittyneissä maissa sitä ei välttämättä ole edes sairaaloissa.

Yli puolella maapallon ihmisistä eli noin 4,2 miljardilla ihmisellä ei ole myöskään turvallisia vesivessoja ja viemäreitä. Noin kahdella miljardilla ei ole minkäänlaista vessaa, ja kolmelta miljardilta puuttuu käsienpesupaikka.

Puhtaan veden puute on varsinkin nykyisissä pandemiaoloissa kaikkia maailman ihmisiä koskettava ongelma, mutta erityisen kipeä se on kehitysmaiden naisille. Kun vesijohtovettä ei ole saatavilla, miljoonat naiset ja tytöt kautta maapallon käyttävät päivittäin vedenhakuun tuntikausia. Hakuaika on pois koulunkäynnistä ja työstä, ja lisäksi matka veden äärelle voi sinänsä olla vaaroja täynnä.

Englanninkielinen versio